Јавне установе и предузећа

Јавне установе и предузећа


Улица Козарских бригада бр.36А
78 400 Градишка
Телефон: 051/813-157
Факс: 051/813-733
E-mail: vodovod@gradiska.com
Web stranica: www.vodovodgradiska.com

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Улица Војводе Мишића бр. 64
78 400 Градишка
Телефон: 051/ 816- 264
Факс: 051/ 813- 264
БЕСПЛАТНИ ИНФО ТЕЛЕФОН: 080 05 03 06
E-mail: info@ieegroup.net
Web stranica: www.ieegroup.net

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Улица Козарских бригада бр.34
78 400 Градишка
Телефон: 051/ 814- 853
Тел./ факс: 051/ 813- 118
E-mail: socijalnirad@gradiska.com

Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју
E-mail:  dnevnicentargr@gmail.com,
Web stranica: dnevnicentargradiska.simplesite.com

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Улица Младена Стојановића бр. 18
78 400 Градишка
Тел: 051/826-720
Факс: 051/813-392
E-mail: domzdravlja@gradiska.com
Web stranica: www.dzgradiska.com

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Улица Видовданска бр.11
78 400 Градишка
Телефон: 051/813-130
Факс: 051/814-768
E-mail: apotekag@teol.net
Web stranica: www.apoteke-gradiska.rs.ba

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ