Јавне установе и предузећа

Јавне установе и предузећа


Улица Козарских бригада бр.36А
78 400 Градишка
Телефон: 051/813-157
Факс: 051/813-733
E-mail: vodovod@gradiska.com
Web stranica: www.vodovodgradiska.com

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ

Улица Бистричка бр. 1
Телефон: 051 / 813 – 225
Факс: 051/814-790
E-mail: gradskacistoca@gmail.com
Web stranica: www.cistoca-gradiska.com

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ

Улица Војводе Мишића бр. 64
78 400 Градишка
Телефон: 051/ 816- 264
Факс: 051/ 813- 264
БЕСПЛАТНИ ИНФО ТЕЛЕФОН: 080 05 03 06
E-mail: info@ieegroup.net
Web stranica: www.ieegroup.net

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ

Улица Козарских бригада бр.34
78 400 Градишка
Телефон: 051/ 814- 853
Тел./ факс: 051/ 813- 118
E-mail: socijalnirad@gradiska.com

Улица Милана Тепића бр.12
78 400 Градишка
Телефон: 051/809-860
Факс: 051/809-861
E-mail: vrtic@gradiska.com
Web stranica: www.vrticigradiska.com

Телефон/ факс: 051 / 814 – 900
E-mail: radiogradiska@gmail.com
Web stranica: www.radiogradiska.net

Улица Митрополита Георгија Николајевича бр.22
78 400 Градишка
Тел./ факс: 051/826-321
E-mail: narodnabibliotekagradiska@gmail.com
Web stranica: www.biblioteka-gradiska.com

Улица Младена Стојановића бр.16
78 400 Градишка
Тел./ факс: 051/813-000
E-mail: muzejgr@teol.net muzejgr@yahoo.com

Улица Младена Стојановића бр. 18
78 400 Градишка
Тел: 051/826-720
Факс: 051/813-392
E-mail: domzdravlja@gradiska.com
Web stranica: www.dzgradiska.com

Улица Видовданска бр.11
78 400 Градишка
Телефон: 051/813-130
Факс: 051/814-768
E-mail: apotekag@teol.net
Web stranica: www.apoteke-gradiska.rs.ba