Професионална ватрогасно-спасилачка јединица

Професионална ватрогасно-спасилачка јединица


Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Градишка обавља послове спровођења превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спровођења мјера заштите од пожара утврђених планом заштите од пожара, пружања техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама те обављања и других послова у еколошким и другим несрећама, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокруг рада јединице.

Контакт

Старјешина ПВЈ Градишка: Горан Стојаковић, дипл. инг. маш.

Адреса: Козарских бригада 38А, 78 400 Градишка

Телефон/факс: +387 51 814 754

Хитни позив: 123

Оперативно дежурство: +387 51 814 724

Email: pvjgradiska@gmail.com