PITANJA ODBORNICIMA PUTEM PORTALA eCitizen

PITANJA ODBORNICIMA PUTEM PORTALA eCitizen
-RASPORED ODBORNIKA ZA 2023. GODINU-


Red. br.mjesecIME I PREZIME  ODBORNIKA
1.mart Bojan Vujanović, Vesna Gluvić Čelić,

Vladimir Bogojev i Tanja Pećanac

2.april Stanislav Kozminčuk,  Vladimir Janković,

Tomislav Kovačević i Zoran Latinović

3.maj  Siniša Adžić, Milica Šukalo,

Dragiša Cvijić, Jovana Kodić

i Strahinja Jurišić

4.jun Danka Mikić, Dragomir Radonić,

Novo Milanović i Dragan Blagojević

5.jul Zvjezdan Panić, Davor Glišić,

Branko Straživuk i Branislav Mrakić

6.avgust Predrag Ljubičić,

Zoran Kecman, Saša Lazić,

Snježana Gvozden i Đorđo Grujičić

7.septembar Dušan Ristić, Vekić Zoran

Dušan Kočić i Marko Šukalo