КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у академској 2023/2024. години

На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената са подручја града Градишка (“Службени гласник града Градишка“, бр. 11/13, 8/14, 8/17, 13/19 и 15/22) и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града [...]

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02.06-022-87/23 Дана: 03.05.2023. године На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. [...]

КОНКУРС

Број: 02.08-372-23/23 Датум: 28.02.2023. године На основу члана 15. Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, [...]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА У 2023. И 2024. ГОДИНИ

Текст конкурса можете преузети овде. Пријаву за конкурс преузмите овдје. Позивају се лица архитектонске, грађевинске, машинске, електротехничке, саобраћајне и технолошке струке, која имају одговарајуће лиценце да се пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен до [...]

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Расписује се Конкурс за додјелу стипендија у академској 2022/2023. години, студентима који имају стално пребивалиште на подручју града Градишка, а студирају на високошколским установама које се финансирају из буџета Републике Српске, Босне и [...]