Шалтер сала

Шалтер сала


Градска управа располаже са 2.800 m² смјештајног простора од чега је у непосредној функцији Центар за услуге грађанима 410 m². Центар има 13 шалтера на којима раде компетентне особе из свих одјељења Градске управе које могу странкама пружити комплетну услугу и дати ваљана тумачења и одговоре.

За области просторног уређења и грађења и комуникацију са грађанима  у Центру су отворене посебне шалтер канцеларије.

Отворена је шалтер канцеларија поште гдје се врши уплата свих такса и накнада произишлих из рада Градске управе, што омогућује знатну уштеду времена странкама, а ту је и шалтер осигурања.

У шалтер сали смјештен је и шалтер обједињене наплате, образован при Одјељењу за финансије, гдје се обједињено врши наплата свих комуналних услуга и накнада.

Захтјеви се попуњавају електронски, након чега странка само потписује попуњен и одштампан захтјев. На инфо пулту грађани могу добити одговоре и информације о разноврсним питањима из структуре функционисања Града као и упутства приликом подношења захтјева.

Најсавременија техничка рјешења омогућују потпуно ефикасно функционисање градске администрације стварајући могућност да грађани своја права остваре на једном мјесту и у најкраћем могућем времену.

У Градској управи града Градишка су инсталирани сљедећи значајнији софтверски пакети:

  • SWING PROCESS MANAGER који служи за праћење цјелокупног тока документације која настаје у раду Градске управе и покрива сва одјељења.
  • FiNova која се користи у Одјељењу за финансије за послове буџета, плата, књиговодства, рачуноводства и новчаних исплата.
  • eMaticar се користи у Одјељењу за општу управу, у Матичној служби. Служи за издавање извода из матичних књига рођених, вјенчаних, умрлих и увјерења о држављанству. Софтвер приступа централној бази у Бањалуци, која важи за цијелу Републику Српску. Странка из Републике Српске може добити матични документ без обзира на мјесто рођења у Републици Српској. Централизацијом базе на нивоу Републике је омогућено ефикасно усклађивање и ажурирање матичних књига. Осам мјесних канцеларија је такође увезано у софтвер eMaticar.
  • SONW Софтвер који користи Служба обједињене наплате. Наплата градских услуга (комунална накнада), услуге водовода и канализације, те градске чистоће се врши путем заједничких уплатница.
  • Софтвер за овјере омогућава обављање свих врста овјера путем електронских књига овјера.
  • IDDEEA софтвер ради са централизованом апликацијом за провјеру података подносилаца захтјева за пасоше и личне карте, на нивоу БиХ.

Изузев FiNova-е и IDDEEA-е, остала четири софтверска пакета су расположива на шалтерима у центру за пружање услуга грађанима.

Одјељењу за инспекцијске послове је инсталиран софтвер за приступ централној апликацији на нивоу Републике. У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту је инсталиран софтвер за размјену релевантних података са ресорним министарством. Такође се ради на увођењу Географског информационог система (ГИС), у Одјељењу за просторно уређење и грађење.
У Одјељењу за привреду и пољопривреду је инсталиран софтвер за приступ централном регистру предузетника на нивоу Републике.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Градску управу чине сљедећe организационе јединице:

Стручна служба Скупштине града
Служба Градоначелника
Одјељењe за општу управу
Одјељењe за просторно уређење и грађење
Одјељење за комуналне и стамбене послове
Одјељењe за привреду и пољопривреду
Одјељењe за друштвене дјелатности
Одјељењe за борачко-инвалидску заштиту
Одјељењe за финансије
Одјељење за инспекције
Одјељење за развој и међународне пројекте
Јединица за интерну ревизију и
Професионална ватрогасна јединица