ПОНОВНИ  ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Број: 02-022-250/19 Датум: 21. јун 2019. године На основу  тачке III Одлуке Скупштине  града о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка  („Службени гласник града Градишка“, број 7/19) Градоначелник  града Градишка расписује П О Н [...]

ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Број: 02-022-250/19 Датум: 10. јун 2019. године На основу  тачке III Одлуке Скупштине  града о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка  („Службени гласник града Градишка“, број 7/19) Градоначелник  града Градишка расписује О Г Л [...]