ОГЛАС – на јавном увиду Нацрт Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године и Нацрт Регулационог плана „Кеј“

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године и Нацрт [...]

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА ОГЛАС

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА О Г Л А С Обавјештава се јавност да ће Нацрт Регулационог плана стамбеног насеља „Нова Топола – Исток“ и Нацрт Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ бити на јавном [...]

ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), члана 68. и 88. Статута Града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17 и „Службени гласник Града [...]

ПОНОВНИ  ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Број: 02-022-323/19 Датум: 4. јули  2019. године На основу  тачке III Одлуке Скупштине  града о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка  („Службени гласник града Градишка“, број 7/19) Градоначелник  града Градишка расписује ПОНОВНИ  ОГЛАС  за продају  [...]

ПОНОВНИ  ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Број: 02-022-250/19 Датум: 21. јун 2019. године На основу  тачке III Одлуке Скупштине  града о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка  („Службени гласник града Градишка“, број 7/19) Градоначелник  града Градишка расписује П О Н [...]

ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Број: 02-022-250/19 Датум: 10. јун 2019. године На основу  тачке III Одлуке Скупштине  града о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка  („Службени гласник града Градишка“, број 7/19) Градоначелник  града Градишка расписује О Г Л [...]