Изводи из записника са сједница СГ Градишка одржаних 2022. године

Изводи из записника са сједница СГ Градишка одржаних 2022. године