Gradska obilježja i propisi

Gradska obilježja i propisi


Grad Gradiška ima svoje simbole, grb i zastavu, koji simbolišu njeno istorijsko, kulturno i prirodno naslijeđe.

Simbol se prikazuje u plavoj, narandžastoj i bijeloj boji.

Zastava grada je bijele boje, pravougaonog oblika sa simbolom – grbom u sredini zastave.