Одјељење за инспекције

Одјељење за инспекције


Одjељење за инспекције по принципу функционалне повезаности са инспекцијама Инспектората Републике Српске обавља послове инспекцијског надзора, на подручју Града, у областима: инспекције за храну, тржишне инспекције, пољопривредне инспекције, ветеринарске инспекције, водне инспекције, саобраћајне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, еколошке инспекције, здравствене инспекције и инспекције рада, те обавља комунално-инспекцијски надзор који обухвата вршење комунално-инспекцијског прегледа у сврху одржавања комуналног и другог прописом уређеног реда, вршење контроле над примјеном прописа из области комуналних дјелатности, предузимање мјера и радњи, праћење и извршавање наложених мјера, у складу са Законом о комуналној полицији те извршава законе, друге прописе и опште акте, у складу са законом.

Одјељење за инспекције има два одсјека:

  • Одсјек за инспекцијски надзор и
  • Одсјек комуналне полиције

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ: в.д. БРАНКИЦА БРКИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 375

Факс: +387 51 814 689

Email: brankica.brkic@gradgradiska.com