Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту


Одјељење за борачко–инвалидску заштиту обавља послове локалне управе који се односе на остваривање личних и породичних права и права из области социјалне и здравствене заштите кao и других права бораца, инвалида, породица погинулих, несталих и умрлих бораца и цивилних жртава рата, жртава ратне тортуре, вођење војне евиенције, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ: ДАРКО ДЕСАНЧИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 336

Факс: +387 51 814 689

Email: darko.desancic@gradgradiska.com