Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu


Odjeljenje za opštu upravu obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na pisarnicu, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, vođenje matičnih knjiga za matično područje Gradiška i u mjesnim kancelarijama, administrativne i stručne poslove za mjesne zajednice, pružanje pravne pomoći,  upravno rješavanje u oblasti građanskih stanja, poslove pristupa informacijama,  ljudske resurse,  personalnu evidenciju zaposlenih, normativno-pravne poslove, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Gradu, a odnosi se na djelokrug rada  odjeljenja.

U okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije u:

 • Novoj Topoli za naseljena mjesta Nova Topola, Rogolji, Elezagići, Berek, Rovine, Krajišnik, Trošelji, Kočićevo, Donji Karajzovci, Petrovo Selo, Gornji Karajzovci, Seferovci, Vakuf, Mašići, Jazovac, Vilusi, Romanovci, Miljevići, Donja Jurkovica, Srednja Jurkovica, Gornja Jurkovica i Šaškinovci,
 • Lamincima Sređanima za naseljena mjesta Laminci Dubrave, Laminci Jaružani, Laminci Sređani i Laminci Brezici,
 • Dubravama za naseljena mjesta Dubrave, Liskovac i Čikule,
 • Cerovljanima za naseljena mjesta Cerovljani, Bukovac, Ćelinovac, Cimiroti i Lužani,
 • Vrbaškoj za naseljena mjesta, Vrbaška, Bistrica i Gašnica,
 • Orahovi za naseljeno mjesto Orahova,
 • Gornjim Podrgadcima za naseljena mjesta Gornji Podgradci, Donji Podgradci, Trebovljani, Miloševo Brdo, Sovjak i Jablanica  i
 • Turjaku za naseljena mjesta Turjak, Adžići, Samardžije, Trnovac, Kozara, Kijevci, Mičije, Grbavci i Dragelji.

U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:

 • priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
 • redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte;
 • priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte;
 • aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
 • priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
 • učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i  dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem planu aktivnosti koji priprema Odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte.

Kontakt

NAČELNIK ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU: BOŽANA GLUVIĆ

Adresa: Vidovdanska 1a, 78 400 Gradiška

Telefon: +387 51 810 349

Faks: +387 51 814 689

Email: bozana.gluvic@gradgradiska.com