ЈАВНИ ПОЗИВ за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града

СКУПШТИНА ГРАДА ГРАДИШКА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА Ј А В Н И   П О З И В за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града Позивају се заинтересована лица, да се [...]

ЈАВНИ  ПОЗИВ за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке предузетништву за 2023. годину

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19), члана [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ФАСАДА

Број: 02.05-372-53/23 Датум: 10.05.2023. године На основу члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17) и („Службени гласник града Градишка“ број 5/19) и Одлуке о усвајању Буџета града Градишка за 2023. [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање програма/пројеката организација у области културе за 2023. годину

Број:02.06-431-1/23 Датум: 03.05.2023. године На основу члана 88. Статутаграда Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 4. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава организацијама у области културе („Службени [...]

PONOVNI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TREĆEM CIKLUSU OBUKA „OSMISLI SVOJU IDEJU“ I „ZAPOČNI SVOJ POSAO“ I DODJELI SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADIŠKA“

Pozivaju se sve zainteresovane osobe, sa prijavljenim mjestom boravka u gradu Gradiška, koje su zainteresovane za pokretanje/registrovanje vlastitog biznisa, da se prijave za učešće na trećem ciklusu obuka „OSMISLI SVOJU IDEJU“ i [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТРЕЋЕМ ЦИКЛУСУ ОБУКА „ОСМИСЛИ СВОЈУ ИДЕЈУ“ И „ЗАПОЧНИ СВОЈ ПОСАО“ И ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЛОКАЛНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДИШКА“

Позивају се све заинтересоване особе, са пријављеним мјестом боравка у граду Градишка, које су заинтересоване за покретање/регистровање властитог бизниса, да се пријаве за учешће на трећем циклусу обука „ОСМИСЛИ СВОЈУ ИДЕЈУ“ i [...]

ЈАВНИ   ПОЗИВ за додјелу средстава из  Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2023. години

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка  (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19) [...]