ЈАВНИ  ПОЗИВ Одлукa о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка “Градишка – исток” (угао улица Солунских добровољаца и Саве Мандића)

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење Ј А В Н И  П О З И В Скупштина града Градишка је на сједници одржаној 29. 03. 2024. године донијела Одлуку о приступању изради [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу средстава из Програма подршке руралном развоју за 2024. годину

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка  (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19) [...]

ЈАВНИ   ПОЗИВ за додјелу средстава из Програма подршке пољопривреди за 2024. годину

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка  (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19) [...]

ЈАВНИ   ПОЗИВ за додјелу средстава из  Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка  (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19) [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града

СКУПШТИНА ГРАДА ГРАДИШКА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА Ј А В Н И   П О З И В за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града Позивају се заинтересована лица, да се [...]