Odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte

Odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte


Odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte  obavlja upravne i druge stručne poslove, kojima je cilj: priprema i distribucija opštih informacija o poslovnom okruženju te u tom smislu uspostavljanje mreže kontakata sa ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama na nivou Republike Srpske  i BiH radi saradnje i prikupljanja informacija, uspostavljanje mreže kontakata sa međunarodnim organizacijama radi saradnje i prikupljanja informacija, analiza pristiglih zahtjeva od stranih preduzeća, razvoj projekata za podsticanje privrede u dogovoru sa Vladom Republike Srpske,  promotivne aktivnosti za privredne subjekte, izrada i upravljanje bazom podataka o greenfield i brownfield lokalitetima koji se mogu ponuditi investitorima, izrada i upravljanje bazom podataka infrastrukture u poslovnim zonama i na parcelama koje se nude na prodaju ili korišćenje potencijalnim investitorima, izrada i upravljanje bazom podataka poslovnih prostora u vlasništvu Grada, izrada i upravljanje bazom podataka direktnih investicija u saradnji sa relevantnim službama Gradske uprave, aktiviranje novih međunarodnih projekata i implementacija odobrenih međunarodnih projekata,  identifikacija projektnih prioriteta, priprema projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije koja se šalje potencijalnim donatorima, koordiniranje, monitoring i nadzor realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međuregionalnih projekata, saradnja sa regionalnom razvojnom agencijom i lokalnom razvojnom agencijom, vođenje procesa razvojnog planiranja i praćenja implementacije Strategije razvoja Grada, a posebno onih vezanih za implementaciju Strategije razvoja Republike Srpske i BiH, izrada Plana kapitalnih investicija i izvještavanje o izvršenju istih, analiziranje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ekonomskih i trendova socijalnog razvoja i siromaštva na nivou Grada, te izvještavanje Vlade Republike Srpske i priprema promotivnih materijala Grada za privlačenje investicija

Odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte ima dva odsjeka:

  • Odsjek za planiranje razvoja, poslovne zone i investicije i
  • Odsjek za međunarodne projekte

Kontakt

NAČELNIK ODJELJENJA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE: DARKO VRHOVAC

Adresa: Vidovdanska 1a, 78 400 Gradiška

Telefon: +387 51 810 333

Faks: +387 51 814 689

Email: darko.vrhovac@gradgradiska.com