Привредна зона Нова Топола

Привредна зона Нова Топола


Визија: Постати водећи индустријско – пословни  центар  који даје пуни допринос одрживом развоју града.

Мисија: Стварањем изузетно повољног пословног окружења обезбиједити привлачење домаћих и страних инвеститора чиме ће се генерисати будући развој града.

Привредна зона Нова Топола представља изузетно атрактивну греенфиелд  локацију за инвестирање која се налази у непосредној близини кључних саобраћајница, наслања се на регионални пут Градишка – Бања Лука, на 7 км удаљености од ауто-пута Градишка Бања Лука, 10 км удаљености од центра града и граничног прелаза, 12 км удаљености од аеродрома у Бањој Луци.

Обухвата површину 135 ha, која је покривена просторно планском документацијом, важећим регулационим планом којим је дефинисан простор и намјена површина, што је основ потенцијалним инвеститорима за легално грађење објеката.

Предности инвестирања у Зони за потенцијалне инвеститоре:

изузетан географски положај и повољни климатски услови

у потпуности уређене грађевинске парцеле на којима је обезбјеђена цјелокупна инфраструктура (комунална, саобраћајна, енергетска и ИЦТ),

квалитетна саобраћајна повезаност унутар и изван Зоне,

доступност сировинске базе, те компетентне и високо образоване радне снаге,

омогућава приступ значајним тржиштима (Србија, Хрватска, Европска унија и др.)

ниска цијенa земљишта од 1 до 80 KM/m²

могућност обезбјеђења одређених заједничких послова за све предузетнике у зони (складиште, рачуноводство, администрација остали помоћни послови)

локације погодне за пољопривредно-прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, индустрију текстила коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге и др.

обезбијеђени повољни услови и створена пријатна инвестициона клима.

Основне информације о Зони

 • Локација

  Зона се налази 10 km од центра града, уз регионални пут Градишка – Бањалука. Удаљена је 7 km од аутопута Градишка – Бањалука.

 • Тип зоне

  Greenfield, индустријско – пословна.

 • Површина

  135 ha.

 • Расположиве парцеле

  Укупно је преостало цца 50 парцела намијењених за продају инвеститорима. Највећа парцела је површине 41.079 m², а најмања је површине 1.258 m².

 • Инфраструктура

  Зона је опремљена са комуналном инфраструктуром: вода, канализација, електрична енергија, телефон/интернет. Цесте унутар зоне су у изградњи.

 • Власништво

  100% Град Градишка.

 • Инвестиционе могућности

  Куповина, закуп.

 • Цијена продаје или закуп земљишта

  Продаја: од 1 до 80 KM/m².

 • Накнада за ренту

  33 KM/m².

 • Накнада за уређење грађевинског земљишта

  Бесплатно.

 • Процедура и услови уласка у зону

  • Лицитација земљишта
  • закључење купопродајног уговора
  • увођење у посјед
 • Погодност намјене

  Локације погодне за пољопривредно-прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, индустрију текстила коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге и др.