Потпредсједник Скупштине града

Потпредсједник Скупштине града


Синиша Аџић

БИОГРАФИЈА

Рођен у Градишци 1983. године. Основну школу и Гимназију завршио у Градишци. Дипломирао на Економском факултету у Бања Луци. На истом факултету стекао звање магистра економских наука. Радни стаж започео у Агенцији за локални развој Градишка, затим радио као финансијски директор, те директор у привредном друштву из фармацеутске области. У периоду 2016.-2020. године обављао послове начелника Одјељења за финансије у Градској управи града Градишка. Посједује лиценцу интерног ревизора као и звање судског вјештака економске струке. Ожењен је и отац једног дјетета.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:

  • потпредсједник Скупштине има право и обавезу да помаже у раду предсједнику Скупштине и по његовом овлашћењу обавља одређене послове из његовог дјелокруга;
  • потпредсједник Скупштине замјењује предсједника у случају његове отсутности или спријечености;
  • у случају одсутности или спријечености потпредсједника Скупштине, предсједника Скупштине замјењује најстарији или одборник кога одреди Скупштина

КОНТАКТ

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА: СИНИША АЏИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78400 Градишка

Телефон: +387 51 810 389

Факс: +387 51 814 498

Email: sinisa.adzic@gradgradiska.com