Привредни савјет

Привредни савјет

Привредни савјет града Градишка

Привредни савјет града Градишка представља савјетодавно тијело састављено од представника градске управе, јавних служби који дјелују на локалном и државном нивоу, приватног сектора и организација цивилног друштва. Основна функција Привредног савјета јесте јачање јавно-приватног дијалога у циљу креирања и стварања бољег пословног амбијента на подручју наше локалне заједнице.

Документи

Програми и извјештаји о раду и регистар иницијатива

Записници са сједница

Контакт

Дарко Врховац, дипл. ек.
Секретар Привредног савјета града Градишка
Тел: +387 51 810 333
Електронска пошта: darko.vrhovac@gradgradiska.com