Таксе и накнаде

Документи:

Табеларни преглед – локални порези, таксе и накнаде које се плаћају у граду Градишка

Списак комуналних услуга са цијенама

Услуга Назив предузећа Цијена услуге 
Одвоз отпада Комунално предузеће „Градска чистоћа“ а.д. Градишка Преузми
Снабдијевање водом и одвођење отпадних вода Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Градишка Преузми
Испорука топлотне енергије ИЕЕ доо Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка Преузми