Јединица за интерну ревизију

Јединица за интерну ревизију


Јединица за интерну ревизију, као посебна организациона јединица Градске управе, обавља послове интерне ревизије у Градској управи и трезорским корисницима Града у складу са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије и Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и непосредно је одговорна Градоначелнику.

Руководилац Јединице за интерну ревизију:
Александра Шкрбић

Контакт

Руководилац Јединице за интерну ревизију: Александра Шкрбић

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 358

Факс: +387 51 814 689

Email: aleksandra.skrbic@gradgradiska.com