Služba gradonačelnika

Služba gradonačelnika

Služba Gradonačelnika obavlja  savjetodavne, protokolarne, administrativno-tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika,  informisanje javnosti o poslovima iz nadležnosti Skupštine Grada i Gradonačelnika, imovinsko-pravne poslove,  poslove ugovaranja i javnih nabavki, poslove zastupanja pred sudovima, poslove pripreme nacrta, prijedloga odluka i drugih normativno-pravnih akata (opštih i pojedinačnih) koje donosi Skupština Grada, a koji su iz djelokruga rada službe Gradonačelnika, upravne poslove iz djelokruga rada službe Gradonačelnika, poslove vezane za informacione tehnilogije, poslove civilne zaštite.

U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Služba naročito: priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta; redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte; priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte; aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;  priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata; učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i  dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Službe, prema dinamici definisanoj u godišnjem planu aktivnosti koji priprema Odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte.

Služba Gradonačelnika ima pet odsjeka:

  • Odsjek za administrativno-tehničke poslove i informisanje
  • Odsjek za imovinsko-pravne poslove i zastupanje,
  • Odsjek za javne nabavke,
  • Odsjek za informacione tehnologije i
  • Odsjek za civilnu zaštitu

Kontakt

NAČELNIK SLUŽBE GRADONAČELNIKA : DRAGUTIN KOVAČEVIĆ

Adresa: Vidovdanska 1a, 78 400 Gradiška

Telefon: +387 51 810 356

Faks: +387 51 814 689

Email: dragutin.kovacevic@gradgradiska.com