Стручна служба СГ

Стручна служба СГ


Стручна служба Скупштине града обавља стручне и административне послове за потребе Скупштине града и њених радних тијела.

Стручном службом Скупштине града руководи Секретар Скупштине града.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА:

НЕМАЊА ПАНИЋ