Одсјек за заједничке послове

Одсјек за заједничке послове


Одсјек за заједничке послове, као самостална организациона јединица Градске управе непосредно одговорна Градоначелнику, обавља техничке и помоћне послове за потребе Градске управе, а који се односе на: одржавање, управљање, обезбеђењe и заштиту објеката, опреме и друге имовине коју користе органи Града, текуће набавке опреме, основних средстава и потрошног материјала, обезбеђење и одржавање телекомуникационих и транспортних средстава подршке, као и друге заједничке послове за потребе органа Града који му се ставе у дјелокруг рада.

Шеф Одсјека:
Тихомир Манојловић

Контакт

Шеф Одсјека: Тихомир Манојловић

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 346

Факс: +387 51 814 689

Email: tihomir.manojlovic@gradgradiska.com