Предсједник Скупштине града

Предсједник Скупштине града


Миленко Павловић

БИОГРАФИЈА

Рођен у Пакрацу 1957. године. Основну школу завршио у Окучанима, а Гимназију у Новој
Градишци. Дипломирао на Економском факултету у Београду.
Радни стаж започео у Водопривредном предузећу САВА Градишка, а од 1998. године је, на
разним пословима и функцијама у Општинској управи Градишка. Од маја 2010. до краја
2011. године, провео је на мјесту директора Инвестиционо-развојне банке Републике
Српске, а од новембра 2016. године је на функцији предсједника Скупштине општине
Градишка.
Ожењен је и отац једног дјетета. Говори енглески језик, а омиљени хобији су музика и
спорт.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:

бира се на конститутивној сједници из реда одборника већином гласова од укупног броја одборника,

  • представља Скупштину,
  • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
  • иницира стављање на дневни ред сједница Скупштине и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине,
  • осигурава поштивање начела и одредби Пословника о раду Скупштине града Градишка, као и пословника радних тијела Скупштине,
  • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине,
  • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама Пословника,
  • осигурава сарадњу Скупштине и Градоначелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
  • ради на остваривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,
  • потписује акта усвојена од Скупштине и
  • врши друге послове утвђене законом, Статутом и Пословником.

КОНТАКТ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА: МИЛЕНКО ПАВЛОВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78400 Градишка

Телефон: +387 51 810 389

Факс: +387 51 814 498

Email: skupstina.grada@gradgradiska.com