Predsjednik Skupštine grada

Predsjednik Skupštine grada


Milenko Pavlović

BIOGRAFIJA

Rođen u Pakracu 1957. godine. Osnovnu školu završio u Okučanima, a Gimnaziju u Novoj
Gradišci. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Radni staž započeo u Vodoprivrednom preduzeću SAVA Gradiška, a od 1998. godine je, na
raznim poslovima i funkcijama u Opštinskoj upravi Gradiška. Od maja 2010. do kraja
2011. godine, proveo je na mjestu direktora Investiciono-razvojne banke Republike
Srpske, a od novembra 2016. godine je na funkciji predsjednika Skupštine opštine
Gradiška.
Oženjen je i otac jednog djeteta. Govori engleski jezik, a omiljeni hobiji su muzika i
sport.

PRAVA I DUŽNOSTI:

bira se na konstitutivnoj sjednici iz reda odbornika većinom glasova od ukupnog broja odbornika,

  • predstavlja Skupštinu,
  • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
  • inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine,
  • osigurava poštivanje načela i odredbi Poslovnika o radu Skupštine grada Gradiška, kao i poslovnika radnih tijela Skupštine,
  • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine,
  • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika,
  • osigurava saradnju Skupštine i Gradonačelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
  • radi na ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama,
  • potpisuje akta usvojena od Skupštine i
  • vrši druge poslove utvđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.

KONTAKT

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA: MILENKO PAVLOVIĆ

Adresa: Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška

Telefon: +387 51 810 389

Faks: +387 51 814 498

Email: skupstina.grada@gradgradiska.com