Одлуке Скупштине града донесене 2023. године

  1. 21. ред. сј. Одлука о оснивању „Слободне зоне Градишка“
  2. 21. ред. сј. Одлука о прихватању задужења Града Градишка код Европске инвестиционе банке по „Пројекту водовода и канализације у Републици Српској II“
  3. 21. ред. сј. Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2023. годину
  4. 21. ред. сј. Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка за 2023. годину
  5. 21. ред. сј. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана на подручју општине Градишка
  6. 21. ред. сј. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана насеља „Крошња“
  7. 21. ред. сј. Одлука о приступању изради Стратегије развоја паметног града Градишка (Smart City) за период 2023-2029. године
  8. 21. ред. сј. Одлука о прихватању понуде „ГРАДИД ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о Градишка за куповину непокретности
  9. 21. ред. сј. Одлука о прихватању понуде Митровић Борке из Градишке за куповину сувласничког дијела
  10. 21. ред. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона-Нова Топола