Одлуке Скупштине града донесене 2023. године

 1. 21. ред. сј. Одлука о оснивању „Слободне зоне Градишка“
 2. 21. ред. сј. Одлука о прихватању задужења Града Градишка код Европске инвестиционе банке по „Пројекту водовода и канализације у Републици Српској II“
 3. 21. ред. сј. Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2023. годину
 4. 21. ред. сј. Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка за 2023. годину
 5. 21. ред. сј. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана на подручју општине Градишка
 6. 21. ред. сј. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана насеља „Крошња“
 7. 21. ред. сј. Одлука о приступању изради Стратегије развоја паметног града Градишка (Smart City) за период 2023-2029. године
 8. 21. ред. сј. Одлука о прихватању понуде „ГРАДИД ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о Градишка за куповину непокретности
 9. 21. ред. сј. Одлука о прихватању понуде Митровић Борке из Градишке за куповину сувласничког дијела
 10. 21. ред. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона-Нова Топола
 11. 22. ред. сј. Одлука о оснивању „Слободне зоне Градишка“
 12. 22. ред. сј. Одлука о прихватању задужења Града Градишка код Европске инвестиционе банке по „Пројекту водовода и канализације у Републици Српској II“
 13. 22. ред. сј. Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2023. годину
 14. 22. ред. сј. Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка за 2023. годину
 15. 22. ред. сј. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана на подручју општине Градишка
 16. 22. ред. сј. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана насеља „Крошња“
 17. 22. ред. сј. Одлука о приступању изради Стратегије развоја паметног града Градишка (Smart City) за период 2023-2029. године
 18. 22. ред. сј. Одлука о прихватању понуде „ГРАДИД ИНЖИЊЕРИНГА“ д.о.о Градишка за куповину непокретности
 19. 22. ред. сј. Одлука о прихватању понуде Митровић Борке из Градишке за куповину сувласничког дијела
 20. 22. ред. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона-Нова Топола“
 21. 23. ред. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка за период 01.01- 31.12.2022. године
 22. 23. ред. сј. Одлука о о додјели јавних признања града Градишка
 23. 23. ред. сј. Одлука о додјели Повеље Почасни грађанин града Градишка Луиђину Поцу предсједнику и власнику италијанске групације ПМП
 24. 23. ред. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о организовању пословања Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ п.о. Градишка
 25. 23. ред. сј. Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Привредном друштву „CD TRANSPORT“ д.о.о. Градишка
 26. 23. ред. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ caмосталном предузетнику Цвијић Драгиши
 27. 24. ред. сј. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Ловачком удружењу „Просара“ Градишка
 28. 24. ред. сј. Одлука о приступању продаји непокретности
 29. 24. ред. сј. Одлука о приступању продаји непокретности у к.о. Градишка село путем лицитације
 30. 25. ред. сј. Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом пословном субјекту „ПРОЈЕКТ СН“ д.о.о. Дервента
 31. 25. ред. сј. Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним групама
 32. 25. ред. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Драгић  Жељку из Брестовчине
 33. 25. ред. сј. Одлука о продаји  непокретности непосредном погодбом Ловачком друштву „Просара“ Градишка
 34. 25. ред. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Драгић Милану из Брестовчине
 35. 25. ред. сј. Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју града Градишка
 36. 25. ред. сј. Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског земљишта
 37. 25. ред. сј. Одлука о комуналним таксама
 38. 26. ред. сј. Одлука о доношењу измјене Регулационог плана подручjа Центар града  „Излаз на Саву“
 39. 26. ред. сј. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Пословне јединице „КУЋА ЛИЈЕВЧА и ПОТКОЗАРЈА“ „Туристичке организације града Градишка“
 40. 26. ред. сј. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у к.о. Берек
 41. 26. ред. сј. Одлука о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну  експропријацију дијела непокретности ради изградње кружне раскрснице  Обрадовац и приступних саобраћајница у  к.о. Градишка-село
 42. 26. ред. сј. Одлука о приступању продаји непокретности у катастарској општини Градишка село путем лицитације
 43. 26. ред. сј. Одлука о прихватању понуде Граховац Ане из Градишке за куповину непокретности
 44. 26. ред. сј. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање два члана Градске изборне комисије Градишка
 45. Јавни оглас за именовање два члана Градске изборне комисије Градишка
 46. 26. ред. сј. Одлука о комуникацији између локалне управе и грађана
 47. 26. ред. сј. Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка за 2023. годину
 48. 26. ред. сј. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Берек 1“