Архива – Јавне набавке 2022. године

Архива - Јавне набавке 2022. године


ОБАВЈЕШТЕЊА

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци– Набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци- Набавка услуге текућег одржавања и функционисања водопривредног објекта-црпне станице Кеј
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – комунална инфраструктура
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци-набавка нових радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Брестовчини
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци-набавка додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Брестовчини
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација о преговарацком поступку без објаве обавјештења о набавци – Српска Варош
Информација о преговачком оступку без објављивања обавјештенја о набавци- Објекат ЈП Хидропут
Информација о преговарчком поступку без објављивања обавјештења о набавци-набавка нових радова на санцији клизишта
Информација о преговарчком поступку без објављивања обавјештења о набавци-набавка додатних радова на санцији клизишта
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења – нови радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења – додатни радови на асфалтирању лок. и некатег. путева
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења 
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци – Набавка нових радова на санацији клизишта на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци – Главни пројекат Тријумфална капија Републике Српске
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци – набавка нових радова на модернизацији паркинг простора између улица Видовданска, Мис А.Р Ирби и Николе Тесле
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци – набавка додатних радова на модернизацији паркинг простора између улица Видовданска, Мис А.Р Ирби и Николе Тесле
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци- Набавка додатних радова на енергетској санацији зграде у граду Градишка

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Одлука о избору-набавка услуге изнајмљивања опреме за потребе реализације концерта Јелене Томашевић поводом обиљежавања дана Републике Српске
Одлука о избору-набавка ватромета поводом обиљежавања дана Републике Српске
Одлука о избору-набавка режијског материјала за паркинг апарате (стикери-паркинг карте)
Одлука о избору-набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима за потребе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације(семафора) на подручју града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања видео надзора града Градишка
Одлука о избору-набавка кафе и чаја за потребе градске управе града Градишке
Одлука о избору-набавка услуге хостовања wеб странице, истицање рекламног банера и хостовање виртуелног приватног сервера
Одлука о избору-набавка услуге израде елабората геомеханичког испитивања тла и пројекта санације клизишта у селу Козара
Одлука о избору-набавка услуге одржавања штампача, копир апарата, скенера и телефакса
Одлука о избору-набавка тонера,рибона и кетриџа за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта изградње стоцне пијаце у Новој Тополи
Одлука о избору-набавка услуге одржавања ватродојавног система
Одлука о избору-набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном сервису
Одлука о избору-набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука о избору-набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву ГУГГ
Одлука о избору-набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту ПВСЈ
Одлука о избору-набавка услуге израде техничког рјешења водовода и канализације на пијаци у Новој Тополи
Одлука о избору-набавка услуге одржавања информационог система за потребе Паркинг службе града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука о избору-набавка услуге колективног осигурања радника Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања превозних средстава-теретни програм
Одлука о избору-набавка услуге израде геомеханичког испитивања тла за потребе израде пројекта моста у мјесној заједници Машићи
Одлука о избору-набавка услуге израде измјене Регулационог плана подручја Центар града Излаз на Саву
Одлика о избору-набавка услуге израде измјене дијела регулационог плана подручја Агроиндустријска зона Нова Топола
Одлука о избору-набавка услуге кориштења сервиса новинске агенције
Одлука о избору-набавка услуге израде измјене УТУ за изградњу аутобуског стајалишта и УТУ за изградњу дистрибутивног резеорвара тренинг центра у селу Козара
Одлука о избору-набавка услуге израде дигиталне карте зона грађевинског земљишта
Одлука о избору-набавка медаља за учеснике Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука о избору-набавка зимске униформе за комуналног полицајца
Одлука о избору-набавка услуге обиљежавања граница парцела у власништву града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге чишћења стамбених просторија у власништву градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде пројекта А В инсталација и машинских инсталација
Одлука о избору-набавка услуге израде документације за потребе реконструкције и адаптације скупштинске сале
Одлука о избору-набавка репроматеријала у оквиру пројекта Градишка-град дрвета
Одлука о избору-набавка услуге прегледа и усаглашавања техничке документације са легислативом
Одлука о избору-набавка застава за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге прегледа стројева -сервис ХДЛ пумпе
Одлука о избору-набавка водоинсталационих радова у просторијама Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде енергетског сертификата за објекат амбуланте у мјесној заједници Доња Јурковица
Одлука о избору-набавка услуге израде УТУ за кружну раскрсницу Обрадовац и УТУ за реконструкцију и доградњу трансфер станице у Градској чистоћи а.д. Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта моста у мјесној заједници Машићи
Одлука о избору-набавка униформи за потребе Комуналне полиције града Градишка (обућа)
Обавјештење о прихватању понуде-набавка робе-механичарски алат и прибор
Одлука о избору- набавка услуге идентификације парцела на терену у власништву града Градишка-геодетски послови
Одлука о избору-набавка услуге одржавања банкина локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору-набавка материјала за обиљежавање граница парцела града Градишка
Одлука о избору-набавка штампарских услуга за потребе Градске изборне комисије
Одлука о избору-набавка услуге формирања почетног стања апликације регистар некретнина у 2022.години
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта модернизације улице 16.Крајишке бригаде од раскршћа са улицама Петра Пеције и Саве Мандића
Одлука о избору-набавка репроматеријала у оквиру пројекта Градишка град дрвета
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта за изградњу улице Солунских добровољаца и израде главног пројекта модернизације улице мајора Милана Тепића
Одлука о избору-набавка канцеларијског намјештаја
Одлука о избору-набавка репроматеријала -храстова даска
Одлука о избору-набавка производа за опремање дјечијег вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина
Одлука о избору-набавка услуге израде идејних рјешења на подручју урбане градске зоне
Одлука о избору-набавка услуге чишћења просторија у мјесним заједницама града Градишка
Одлука о избору-набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама мјесних заједница у власништву града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге осигурања запослених од незгоде
Одлука о избору-набавка уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања уређаја за хлађење и вентилацију у згради градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка робе-ватрогасна опрема за гашење
Одлука о избору-набавка јарбола за заставе
Одлука о избору-набавка цвијеће,цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге транспорта и опреме у сврху опремања друштвених домова на подручју града Градишка
Одлука о избору-набавка браварских и водоинсталатерских радова за потребе града Градишка
Одлука о избору-набавка столарије
Одлука о избору-набавка услуге микробиолошке анализе за потребе Одјељења за инспекције
Одлука о избору-набавка услуге вршења енергетског прегледа дјечијег вртића у МЗ Брестовчина
Одлука о избору-набавка услуге израде техничких услова за адаптацију,енергетску санацију и рестаураторско конзерваторске радове објекта ОМШ Бранко Смиљанић у Градишци и израда пројекта постојећег стања
Одлука о избору-набавка гранитног постамента за бисту
Одлука о избору-набавка услуге-одржавање ватрогасног возила МАХИНДРА ГОА ДЦ
Одлука о избору-набавка и инсталација дизелског мотора у Рено Меган
Одлука о избору-набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту ПВСЈ
Одлука о избору-набавка пројектне документације за адаптацију топлотне подстанице на паркингу и мултифункционални објекат мјесне заједнице
Одлука о избору-набавка електро монтажног материјала
Одлука о избору- набавка и уградња материјала за санацију Кеја од моста до соколског дома
Одлука о избору-набавка радних униформи за раднике у Паркинг служби
Одлука о избору-набавка радне обуће за раднике у Паркинг служби
Одлука о избору-набавка униформе за комуналног полицајца ципеле
Одлука о избору-набавка геодетских услуга за потребе града Градишка-геодетско обиљежавање у МЗ Кијевци
Одлука о избору-набавка услуге контроле главног пројекта развоја водоводног система Градишке на ширем подручју Нове Тополе
Одлука о избору-набавка канцеларијских столица за потребе градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка ормара за потребе градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка поклон пакета намјењених дјеци са Косова и Метохије који борабве у граду Градишка
Одлука о избору-набавка промотивних поклона за потребе градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде пројекта вањског уређења са пратећом инфраструктуром КП Градска чистоћа Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде скулптуре генералу Рајку Балаћу
Одлука о избору-набавка услуге израде УТУ за изградњу цјевовода,објеката и дистрибутивне мреже на подручју Лијевча поља -II фаза
Одлука о избору-набавка услуге израде измјене дијела Урбанистичког пројекта Мањуреви-Стадион-Топлана
Одлука о избору-набавка радова-реконструкција гријања у просторијама сервиса
Одлука о избору-набавка робе-ватрогасна опрема,дијелови и средства за гашење
Одлука о избору-набавка услуге изнајмљивања GPS система за праћење возила Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка и постављање јарбола за заставе
Одлука о избору-набавка радова за исјецање АБ зидова
Одлука о избору-набавка радова-молерско завршни радови за одржавање објекта
Одлука о избору-набавка услуге-одржавање превозних средстава-теретни програм IVECO TRACER
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта реконструкције претоварне рампе и надстрешнице
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта постројења за аутоматско и еколошко прање возила,колске ваге и азила за псе
Закључак – коришћење сервиса СРПОС републичке управе за геодетске и имовинско правне послове
Одлука о избору-набавка услуге одржавања површинског слоја путева на подручју града Градишка
Одлука о избору-набавка уџбеника за ученике ромске националности који похађају основну школу од петог до деветог разреда-19 комплета
Одлука о избору-набавка поклон пакета за ђаке прваке
Одлука о избору-набавка услуге израде елабората територијалне организације града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде мапе мјесних заједница града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројета понтонског пристаништа са приступним мостом
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта адаптације канцеларија у просторије намјењене вртићкој групи за потребе вртића Ципелићи ЈПУ Лепа Радић у Градишци
Одлука о избору-набавка услуге израде рекламног материјала за манифестације у оквиру Градишке јесени
Одлука о избору-набавка услуге израде техничке документавције за потребе одјељења
Одлука о избору – набавка ресторанске услуге поводом реализације емисије Караван јутро
Одлука о избору – набавка продукцијске услуге реализације емисије Караван из града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге припреме оброка и послуживања пића за манифестције које се одржавају у оквиру обиљежавања Градишке јесени 2022. године
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања шатора за манифестације које се обиљежавају у квиру обиљежавања Градишке јесени 2022. године
Одлука о избору – набавка грађевинског материјала социјално угроженим категоријама
Одлука о избору – набавка штампарских услуга за потребе ГИК-а
Одлука о избору – набавка услуге енергетског прегледа објекта ЕТЦ у селу Козара и административног објекта Хидро-пут Градишка
Одлука о избору – набавка услуге израде главног пројекта опремања вртића на подручју града Градишка и пројекта изведеног стања ЕТЦ Козара
Одлука о избору – набавка наљепница за противпожарне апарате
Одлука о избору – набавка услуге израде идејног рјешења реконструкције објеката
Одлука о избору – набавка услуге израде идејног рјешења уређења комплекса у МЗ Машићи
Одлука о избору – набавка геодетских услуга за потребе града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања паркинг апарата
Одлука о избору – набавка услуге прелома и обраде фотографија и израде брошуре
Одлука о избору – набавка батерија и сервисирање централног УПС уређаја
Одлука о избору – набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву градске управе
Одлука о избору – набавка софтверске лиценце
Одлука о избору – набавка средстава за чишћење у просторијама ПВСЈ
Одлука о избору – набавка услуге одржавања домена и хостинга за веб страницу
Одлука о избору – набавка услуге смјештаја-преноћишта
Одлука о избору – набавка радова на санацији стана социјалног становања у Ул. Богдана Глигића бр.3 у ГрадишциОдлука о избору – набавка услуге обиљежавања парцеле к.о. Градишка Град
Одлука о избору – набавка услуиге одржавања лифта
Одлука о избору – набавка услуге периодичног љекарског прегледа за запослене у ПВСЈ
Одлука о избору – набавка услуге израде детаљног геодетског снимка за потребу израде планске документације
Одлука о избору – набавка услуге поправке семафора
Одлука о избору – набавка услуге техничке подршке поводом рганизовања концерта групе Тропико бенд
Одлука о избору – Набавка услуге изнајмљивања новогодишњег накита
Одлука о избору – Набавка услуге репарације новогодишњих украса у власништву града Градишка
Одлука о избору – набавка радова на декорацији града
Одлука о избору – набавка услуге израде УТУ за изградњу комплекса Српска Варош у граду Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге израде стручних докумената за потребе урбанистичког планирања
Одлука о избору – набавка услуге организације естрадног програма поводом отварања Зимског града
Одлука о избору – Набавка услуге емитовања празничних честитки АТВ
Одлука о избору – Набавка услуге емитовања празничних честитки
Одлука о избору – набавка роковника и оловака поводом новогодишњих празника
Одлука о избору – набавка услуге везане за друмски саобраћај на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка зимске униформе
Одлука о избору – набавка новогодишњих пакетића
Одлука о избору – набавка радова на хитној санацији моста на ријеци Буковици
Одлука о избору – набавка емитовања празничних честитки Грубекс
Одлука о избору – набавка услуге штампања календара
Одлука о избору – набавка радова на изради крова на отвореној бини
Одлука о избору – набавка прасића намијењених социјално угроженим породицама поводом новогодишњих празника
Одлука о избору – набавка материјала за санацију штете настале усљед временских непогода
Одлука о избору – набавка услуге пројектовања приступне конструкције према понтонској пристани
Одлука о избору – набавка лима
Одлука о избору – набавка стручног усавршавања запослених – обука за спровођење интерне провјере
Одлука о избору – набавка потрепштина за гашење пожара
Одлука о избору – набавка вина за новогодишњље и божићне празнике
Одлука о избору – набавка пакета за потребе Удружења пензионера града Градишка
Одлука о избору- набавка радова – грађевинско занатски радови

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Одлука о избору – набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Градишка
Одлука о избору- набавка горива и мазива (ЛОТ 1 и ЛОТ 2)
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање за потребе Градске управе Града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања мобилних санитарних тоалета на градском подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју Града Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева ЛОТ 1
Одлука о избору – набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју Града Градишка ЛОТ 2
Одлука о избору – набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 1
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 2
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 3
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 4
Одлука о избору – набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у Граду Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом
Одлука о избору – набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју Града Градишка
Одлука о избору-набавка дијелова за фотоапарат у оквиру пројекта Градишка град дрвета
Одлука о избору-Набавка услуге израде Просторног и Урбанистичког плана града Градишка за 2021-2041
Одлука о избору-Набавка услуге одржаваља улица, локалних и некатегорисаних путева са макадаским коловозом
Одлука о избору-Набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка услуге санације банкина на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавкац телевизијских услуга
Одлука о избору-Набавка услуге одржавања и функционисања водопривредног објекта црпне станице Кеј
Одлука о избору-Набавка услуге прољетне и јесење дератизације јавних објеката и домаћинстава на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на одржавању путних грађевинских објеката, цјевастих пропуста, опреме пута и путног појаса
Одлука о избору-Набавка радова на изградњи Јерусалемске улице у граду Градишка
Одлука о избору-Набавка и уградња материјала јавне расвјете дјечијег вртића у МЗ Брестовчина
Одлука о избору-Набавка рачунара и рачунарске опреме
Одлука о избору-Набавка радова на на хидромелиорационом систему града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на комуналној инфраструктури за потребе града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на уређењу просторија МЗ Обрадовац
Одлука о избору-Набавка услуге дезинсекције на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка услуге осигурања моторних возила за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-Набавка безалкохолних напитака
Одлука о избору-Набавка додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина
Одлука о избору-Набавка заштитне опреме за потребе Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Градишка, ЛОТ 1
Одлука о избору-Набавка заштитне опреме за потребе Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Градишка, ЛОТ 2
Одлука о избору-Набавка заштитне опреме за потребе Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Градишка, ЛОТ 3
Одлука о избору-Набавка кафе и чаја за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-Набавка ЛЕД дисплеја
Одлука о избору-Набавка нових радова на вањском уређењу дјечијег вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина
Одлука о избору-Набавка радова на енергетској санацији зграде у граду Градишка
Одлука о избору-Набавка путничких моторних возила за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на модернизацији паркинг простора између улица Видовданска, Мис А.Р. Ирби и Николе Тесле
Одлука о избору-Набавка услуге израде главног пројекта реконструкције пута Козинци-Долина Л=4000м
Одлука о избору-Набавка додатних радова на изградњи административног објекта ЈП Хидропут са пратећом инфраструктуром
Одлука о избору-Набавка консултантске услуге за оснивање и пуштање у рад Слободне зоне Градишка
Одлука о избору-Набавка нових радова на изградњи Јерусалемске улице
Одлука о избору-Набавка радова на изградњи, санацији и одржавању спомен комлекса на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на санацији клизишта на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка угоститељске услуге поводом обиљежавања Славе града Градишка
Одлука о избору-Набавка услуге израде главног пројекта за изградњу комплекса Српска Варош у граду Градишка
Одлука о избору-Набавка услуге љекарског прегледа и оспособљавања радника за пружање прве помоћи
Одлука о избору-Набавка додатних радова на санацији клизишта на локацији Чекићи, МЗ Грбавци
Одлука о избору-Набавка нових радова на санацији клизишта на локацији Чекићи, МЗ Грбавци
Одлука о избору-Набавка производа за опремање дјечијих вртића града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на објектима инфраструктуре у Привредној зони Нова Топола
Одлука о избору-Набавка радова на реконструкцији вртића
Одлука о избору-Набавка радова на санацији мајдана у Привредној зони Нова Топола
Одлука о избору-Набавка додатних радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка најма система јавне расвјете на подручју града Градишка са укљученим одржавањем расвјетних тијела
Одлука о избору-Набавка нове услуге одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом
Одлука о избору-Набавка нових радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова за адаптацију ОМШ Бранко Смиљанић у граду Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на изградњи приступних саобраћајница у МЗ Сењак
Одлука о избору-Набавка услуге мјерења квалитетеа ваздуха
Одлука о избору-Набавка услуге одржавања градских улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју гарад Градишка у зимском периоду за 2022-2023
Одлука о избору-Набавка банкарске услуге одобравања краткорочног кредита
Одлука о избору-Набавка погонског горива за чишћење снијега са некатегорисаних путева
Одлука о избору-Набавка радова за адапацију ОМШ Бранко Смиљанић у граду Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на изградњи објекта Спомен домаћинство Лепа Радић
Одлука о избору-Набавка радова на санацији путног појаса, ископу путних јарака и уређења јавних површина града Градишка
Одлука о избору-Набавка услуге израде Реглационог план Обилазница-Чатрњa
Одлука о избору-Набавка услуге одржавања и наставка изградње географског информационог система Градишке у 2022 године
Одлука о избору-Набавка додатних радова на модернизацији паркинг простора између улица Видовданска, Мис А.Р. Ирби и Николе Тесле
Одлука о избору-Набавка додатних радоваа на енергетској санацији зграде у граду Градишка
Одлука о избору-Набавка и уградња опреме за дјечије игралиште у МЗ Сењак
Одлука о избору-Набавка инвестиционог одржавања и набавка опреме у МЗ Ламинци Брезици
Одлука о избору-Набавка нових радова на модернизацији паркинг простора између улица Видовданска, Мис А.Р. Ирби и Николе Тесле
Одлука о избору-набавка нових радова на санацији клизишта на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка радова на асфалтирању пута у МЗ Ровине
Одлука о избору-Набавка услуге израде главног пројекта Тријумфална капија Републике Српске у граду Градишка

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ
Образац праћења реализације уговора за 2022. годину