Јавне набавке

Јавне набавке


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Одлука о избору – набавка бомбона за новогодишње и божићне празнике
Одлука о избору – набавка услуге израде измјене дијела Регулационог плана Кеј
Одлука о избору – набавка геодетске услуге исколчења парцела
Одлука о избору – набавка услуге снимања серијала о Српској Вароши
Одлука о избору – набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима
Одлука о избору – набавка услуге одржавања видео надзора
Одлука о избору – набавка ланца за спашавање
Одлука о избору – набавка услуге израде измјене Регулационог плана подручја Центар града Излаз на Саву
Одлука о избору – набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка ситне канцеларијске опреме за потребе ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука о избору – набавка униформе за комуналног полицајца – ципеле
Одлука о избору – набавка браварских радова
Одлука о избору – набавка радова на уређењу корита ријеке Буковице
Одлука о избору – набавка врећа за пијесак
Одлука о избору – набавка рибарских чизама
Одлука о избору – набавка гумених чизама
Одлука о избору – набавка медаља за учеснике Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука о избору – набавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука о избору – набавка услуге одржавања штампача, копир апарата, скенера и телефакса
Одлука о избору – услуга колективног осигурања радника ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге одржавања информационог система за потребе паркинг службе
Одлука о избору – набавка услуге пројектовања носиве конструкције на ријеци Јабланици
Одлука о избору – набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције
Одлука о избору – набавка радне одјеће за потребе ПВСЈ
Одлука о избору – набавка услуге прегледа стројева – манометри

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Одлука о избору-Набавка опреме за техничке интервенције у саобраћају
Одлука о избору- Набавка услуге чишћења просторија у Градској управи града Градишка
Одлука о избору- Набавка горива и мазива
Одлука о избору- Набавка кафе и чаја за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за потребе ГУГГ
Одлука о избору- Набавка додатних радова на изградњи административног објекта ЈП Хидропут са пратећом инфраструктуром
Одлука о избору- Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка штампарских и графичких услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка услуге изнајмљивања мобилних и санитарних тоалета на градском подручју града Градишка

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ