Јавне набавке

Јавне набавке


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б
Позив за достављање понуда – ресторанске услуге

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Одлука о избору – набавка бомбона за новогодишње и божићне празнике
Одлука о избору – набавка услуге израде измјене дијела Регулационог плана Кеј
Одлука о избору – набавка геодетске услуге исколчења парцела
Одлука о избору – набавка услуге снимања серијала о Српској Вароши
Одлука о избору – набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима
Одлука о избору – набавка услуге одржавања видео надзора
Одлука о избору – набавка ланца за спашавање
Одлука о избору – набавка услуге израде измјене Регулационог плана подручја Центар града Излаз на Саву
Одлука о избору – набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка ситне канцеларијске опреме за потребе ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука о избору – набавка униформе за комуналног полицајца – ципеле
Одлука о избору – набавка браварских радова
Одлука о избору – набавка радова на уређењу корита ријеке Буковице
Одлука о избору – набавка врећа за пијесак
Одлука о избору – набавка рибарских чизама
Одлука о избору – набавка гумених чизама
Одлука о избору – набавка медаља за учеснике Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука о избору – набавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука о избору – набавка услуге одржавања штампача, копир апарата, скенера и телефакса
Одлука о избору – услуга колективног осигурања радника ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге одржавања информационог система за потребе паркинг службе
Одлука о избору – набавка услуге пројектовања носиве конструкције на ријеци Јабланици
Одлука о избору – набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције
Одлука о избору – набавка радне одјеће за потребе ПВСЈ
Одлука о избору – набавка услуге прегледа стројева – манометри
Одлука о избору-набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном сервису
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта моста преко ријеке Буковице
Одлука о избору-набавка робе-радна одјећа за потребе ПВСЈ
Одлука о избору-набавка услуге поправљања и одржавања за моторна возила
Одлука о избору-набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту ПВСЈ
Одлука о избору-набавка услуге продукције и монтаже видео материјала
Одлука о избору-набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука о избору-набавка услуге сервиса паркинг апарата
Одлука о избору-набавка робе-дувач
Одлука о избору-набавка услуге израде техничке документације за модернизацију улица Дејтонска и Агана Хербаша
Одлука о избору-набавка услуге израде доказа у сврху издавања еколошке дозволе за изградњу кружне раскрснице у Новој Тополи
Одлука о избору-набавка услуге израде стручних докумената у области унапређења инфраструктуре у Градишци
Одлука о избору-набавка услуге израде УТУ за адаптацију улице Козарских бригада и ревизију пројекта Адаптација улице Козарских бригада
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења и УТУ за развој водоводног система Градишке на ширем подручју Нове Тополе-III фаза реализације
Одлука о избору-набавка робе-дијелови за паркинг апарате
Одлука о избору-набавка услуге израде пројекта вањског уређења за спомен комплекс
Одлука о избору-набавка услуге прегледа стројева-rosenbauer пумпа
Одлука о избору-набавка услуге хостовања веб странице, истицање рекламног банера и хостовање виртуелног приватног сервера
Одлука о избору-набавка робе-разни резервни дијелови
Одлука о избору-набавка промотивних поклона за потребе градске управе
Одлука о избору-набавка услуге израде детаљног геодетског снимка за потребе израде УТУ у к.о. Берек и к.о.Грбавци
Одлука о избору-набавка робе-гумене чизме
Одлука о избору-набавка стручне услуге -провјера-сертификација система квалитета у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001-2015
Одлука о избору-набавка робе-кишне кабанице
Одлука о избору-набавка робе-радна обућа
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта фудбалског терена од вјештачке траве у Новој Тополи на парцели к.ч.426-26 к.о. Нова Топола
Одлука о избору-набавка ротационог свјетла за промоцију кампање безбједности саобраћаја
Одлука о избору-набавка услуге израде техничке документације за изградњу и опремање друштвених домова у МЗ Грбавци и МЗ Берек и израда пројекта опремања за пословни објекат ЈП Хидропут
Одлука о избору- набавка услуге микробиолошке анализе за потребе Одјељења за инспекције
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења са приједлогом плана парцелизације-подјела постојеће к.ч. број 405-19 к.о. Нова Топола у Градишци
Одлука о избору-набавка услуге сервиса ватродојавног система
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења у погледу испуњености просторних,грађевинских и еколошких услова за оснивање Слободне зоне Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде пројекта рушења магацинских објеката у власништву града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде документације за санацију клизишта на путу за МЗ Мичије, град Градишка
Одлука о избору-набавка робе -интервенцијске рукавице
Одлука о избору-набавка робе-поткапа номекс
Одлука о избору-набавка робе-радно пењачки опасач
Одлука о избору-набавка услуге-осигурање запослених од незгоде
Одлука о избору-набавка услуге емитовања празничних честитки за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде елабората техничког рјешења система везе
Одлука о избору-набавка робе-намјештај-школска табла
Одлука о избору-набавка робе-гасни детектор
Одлука о избору-набавка услуге емитовања празничних честитки
Одлука о избору-набавка цвијећа,цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка униформе за комуналне полицајце-љетна
Одлука о избору-набавка робе-млазница високог притиска
Одлука о избору-набавка промотивних поклона за потребе градске управе
Одлука о избору-набавка услуге прања путничких моторних возила која су у власништву градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка дневних новина за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка радова на хитној санацији клизишта
Одлука о избору-набавка услуге геодетских послова-цијепање парцела и снимање подлога
Одлука о избору-измјена регулационог плана насеља Крошња
Одлука о избору-набавка поклон пакета намјењених дјеци са Косова и Метохије који бораве у граду Градишка
Одлука о избору-израда урбанистичко техничких услова за изградњу колектора за одводњу отпадних вода у Источном дијелу Градишке
Одлука о избору-набавка услуге израде урбанистичко техничких услова за санацију и изградњу канализационе мреже на подручју Градишка Запад
Одлука о избору-набавка услуге израде стр.мишљења и УТУ за уређење спомен комплекса и др.дома у Машићима
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења о могућности санације и прошире
Одлука о избору-набавка књиге САБРАНА ДЈЕЛА Милорада Екмечића
Одлука о избору-набавка наљепница за пп апарате
Одлука о избору-набавка услуге израде анализе и прегледа финансијских извјештаја Галенфарма доо Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде анализе и прегледа финансијских извјештаја ЈУ Апотека Градишка
Одлука о избору-набавка услуге анимације дјеце на манифестацији Конференција беба
Одлука о избору-набавка услуге израде налаза и мишљења вјештака архитектонско грађевинске струке о старости објекта односно периоду
Одлука о избору-набавка услуге израде свеукупне анализе образовног система града Градишка
Одлука о избору-израда УТУ у сврху изградње објекта
Одлука о избору-набавка услуге прорачуна количине радова за објекат нискоградње у засеоку Трновац
Одлука о избору-набавка земљаних радова на подручју града Градишка
Oдлука о избору-радови на путзевима и путним објектима на територији града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву Градске управе града Градишка
Oдлука о избору-набавка радова на санацији дјечијег игралишта
Одлука о избору-набавка услуге израде концептуалних рјешења на микролокацијама на подручју градске урбане зоне
Oдлука о избору-набавка услуге изнајмљивања ГПС система за праћење возила Градске управе града Градишка
Oдлука о избору-набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву Градске управе
Одлука о избору-набавка радова на санацији објекта након олујног невремена
Одлука о избору-набавка униформи за раднике у шалтер сали
Одлука о избору-набавка услуге поправке вучне руде на пловилу у власништву града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге замјене гума на пловилу у власништву града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге смјештаја-преноћишта
Одлука о избору-набавка услуге чишћења просторија колективног становања у власништву Градске управе
Одлука о избору-набавка услуг поправљања и одржавања за моторна возила
Одлука о избору-набавка уџбеника та ученике ромске националности који похађају основну школу од петог до деветог разреда
Одлука о избору-набавка и постављање јарбола за заставе
Одлука о избору-набавка услуге анализе тла у Средњој Јурковици
Oдлука о избору-набавка услуге детаљног геодетског снимања дијела корита и обале ријеке Саве
Oдлука о избору-набавка и уградња столарије са завршном грађевинском обрадом и кречењем
Oдлука о избору-набавка услуге осигурања имовине Градске управе града Градишка-зграде социјалног становања-3 ком
Одлука о избору-набавка услуге припреме оброка и послуживања пића за манифестације у 2023.години
Одлука о избору-набавка услуге поправљања и одржавања за моторна возила
Одлука о избору-набавка услуге израде анализе привредних кретања и тржишта рада на територији града Градишка,са препорукама за унапређење
Одлука о избору-набавка услуге изнајмљивања шатора за манифестације
Одлука о избору-набавка униформе за комуналног полицајца-обућа
Одлука о избору-набавка столица за потребе МЗ Сеферовци
Одлука о избору-набавка спортске опреме за потребе МЗ Сеферовци
Одлука о избору-набавка радова рехабилитзације система одводње путева у МЗ Врбашка
Одлука о избору-набавка промотивног материјала за манифестације У 2023.години
Одлука о избору-набавка канцеларијског намјештаја
Одлука о избору-набавка алуминијумских врата на техничкој просторији градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавака услуге-обуке зуа рад на рачунару за потребе савјета мјесне заједнице
Oдлука о избору-набавка услуге пројектовања моста на каналу Јурковица у Градишци
Oдлука о избору-набавка услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме
Oдлука о избору-набавка услуге одржавања уређаја за хлађење и вентилацију у згради градске управе и објектима мјесних канцеларија
Oдлука о избору-набавка услуге израде техничке анализе постојећег стања инфраструктуре улица Петра Пеције и Хасана Кикића са израдом приједлога адаптације
Oдлука о избору-набавка услуге израде пројекта одводње унутрашњих површина кружног тока на укрштању магистралних путева М14.1 и М16 у граду Градишка
Oдлука о избору-набавка услуге изнајмљивања бицикла
Oдлука о избору-набавка услуге геодетског обиљежавања путева
Oдлука о избору-набавка уређаја за хлађење и вентилацију у згради градске управе и објектима мјесних канцеларија
Oдлука о избору-набавка техничке документације-измјене и допуне главног пројекта за санацију фасаде,крова и радова на санацији електро и машинских инсталација у сврху побољшања енергетске ефикасности објекта ОМШ
Oдлука о избору-набавка робе-стикери-паркинг карте
Oдлука о избору-набавка робе-пјена за гашење пожара и слични препарати(сухи прах)
Oдлука о избору-набавка застава
Одлука о избору-набавка цвијећа,цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге у подручју здравства
Одлука о избору-набавка услуге микробиолошке анализе
Одлука о избору-набавка услуге изнајмљивања бине,расвјете и ислуга озвучења за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка грађевинског материјала за израду плочастог пропуста на ријеци Суваји у Горњој Јурковици
Одлука о избору-набавака службених легитимација
Oдлука о избору-набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву Градске управе града Градишка
Oдлука о избору-набавка услуге одржавања телекомуникационе опреме
Oдлука о избору-набавка услуге надоградње софтверског оакета за финансијске програме
Oдлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта канализације за одвођење отпадних вода са улица у дијелу града Градишка
Oдлука о избору-набавка услуге допуне главног пројекта за изградњу кружног тока на укрштању магистралних путева М-16 и М-14.1
Oдлука о избору-набавка униформи за раднике у шалтер сали
Oдлука о избору-набавка робе-сигурносни уређај за пуњење азота
Oдлука о избору-набавка робе-различита цијевна арматура
Oдлука о избору-набавка робе-апарати за гашење
Oдлука о избору-набавка радова на макадамском коловозу
Oдлука о избору-набавка личне опреме за потребе цивилне заштите
Oдлука о избору-набавка и уградња унутрашњих врата у просторије ФК Романовци
Oдлука о избору-електрична пумпа за воду
Oдлука о избору-набавка архитектонске услуге премјера зграде и израда документације за адаптацију пословних простора
Oдлука о избору-набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву градске управе
Oдлука о избору-набавка грађевинских услуга
Oдлука о избору-набавка застава за потребе градске управе града Градишка
Oдлука о избору-набавка играчака за потребе дјечијег вртића Лепа Радић
Oдлука о избору-набавка материјала за обиљежавање граница парцела града Градишка
Oдлука о избору-набавка радова на уређењу јавне површине у мјесној заједници Обрадовац
Oдлука о избору-набавка рекламне услуге -услуге оглашавања
Oдлука о избору-набавка услуге анализе техничке документације
Oдлука о избору-набавка услуге вођења послова заштите и здравља на раду за потребе Градске управењ града Градишка
Oдлука о избору-набавка услуге изнајмљивања новогодишњег накита
Oдлука о избору-набавка услуге одржавања лифта
Одлука о избору-набавка услуге прања путничких моторних возила која су у влаништву Градске управе града Градишка
Oдлука о избору-набавка услуге репарације новогодишњих украса који су у власништву града Градишка
Oдлука о избору-набавка услуге чишћења просторија колективног становања у власништву Градске управе -Улица Богдана Глигића 1 и 2
Oдлука о избору-набавка фотомонографија Градишка у загрљају ријеке Саве
Одлука о избору-набавка радова на заштити од поплава у мјесним заједницама Грбавци,Кијевци и Врбашка
Одлука о избору-набавка услуге израде елабората за прибављање локацијских услова
Одлука о избору-набавка прасића намјењених социјално угроженим породицама поводом новогодишњих празника
Одлука о избору-набавка радова на ископу јарака у мјесним заједницама
Одлука о избору-набавка услуге- „консултантске услуге-пословно савјетовање и преношење методологије у циљу повећања видљивости пласиране робе-које се пружају крајњим к
Одлука о избору-набавка безалкохолних напитака
Одлука о избору-набавка бомбона за новогодишње и божићне празнике
Одлука о избору-набавка грађевинских радова за изградњу објекта у мјесној заједници Гашница
Одлука о избору-набавка грађевинских радова на мосту у МЗ С овјак
Одлука о избору-набавка електропроводљивог подигнутог пода
Одлука о избору-набавка кеса за пиће
Одлука о избору-набавка новогодишњих пакетића(340 комада) попводом новогодишњих празника наступајуће 2024 године
Одлука о избору-набавка празничних честитки за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка радова на изради и санацији мостовских ограда
Одлука о избору-набавка репроматеријала за потребе дјечијих радионица у Друштвеном центру у мјесној заједници Чатрња
Одлука о избору-набавка репроматеријала за потребе дјечијих радионица у Друштвеном центру у мјесној заједници Чатрња1
Одлука о избору-набавка робе –потрепштине за гашење пожара
Одлука о избору-набавка робе(контејнери за отпад-папир,пет амбалажа и стакло)
Одлука о избору-набавка роковника и оловака за новогодишње празнике наступајуће 2024.године
Одлука о избору-набавка стратешке процјене утицаја на животну средину
Одлука о избору-набавка техничке опреме за потребе друштвеног центра у мјесној заједници Чатрња
Одлука о избору-набавка услуге емитовања празничних честитки за потребе Градске управе града Градишка-АТВ
Одлука о избору-набавка услуге израде архитектонског пројекта пословних простора у власништву града Градишка у стамбено-пословној згради Мост у Градишци
Одлука о избору-набавка услуге израде техничких нацрта и спецификација за пројекат модернизације улице Османа Хаџијусуфовића
Одлука о избору-набавка услуге клања и печења прасића намјењених социјално угроженим породицама поводом новогодишњих празника
Одлука о избору-набавка услуге урбанистичког планирања и прибављања документације за вањско уређење друштвеног дома у МЗ Берек
Одлука о избору-нбавка услуге емитовања празничних честитки за потребе Градске управе града Градишка-РТРС
Олука о избору- набавка радова на заштити обале ријеке Лубине, санације депоније и пута

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Одлука о избору-Набавка опреме за техничке интервенције у саобраћају
Одлука о избору- Набавка услуге чишћења просторија у Градској управи града Градишка
Одлука о избору- Набавка горива и мазива
Одлука о избору- Набавка кафе и чаја за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за потребе ГУГГ
Одлука о избору- Набавка додатних радова на изградњи административног објекта ЈП Хидропут са пратећом инфраструктуром
Одлука о избору- Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка штампарских и графичких услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка услуге изнајмљивања мобилних и санитарних тоалета на градском подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка радова инвестиционог одржавања зграда и набавка опреме у МЗ Романовци
Одлука о избору – Набавка радова инвестиционог одржавања зграда и набавка опреме у МЗ Сеферовци
Одлука о избору – Набавка радова инвестиционог одржавања зграда и набавка опреме у МЗ Турјак
Одлука о избору – Набавка радова на асфалтирању пута у МЗ Романовци
Одлука о избору – Набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисанх путева
Одлука о избору – Набавка радова на одржавању путних грађевинских објеката, цјевастих пропуста, опреме пута и путног појаса
Одлука о избору – Набавка радова на санацији банкина на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на санацији мајдана у Привредној зони у Новој Тополи
Одлука о избору- Набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у граду Градишка
Одлука о избору – Набавка безалкохолних напитака
Одлука о избору – Набавка услуге дезинсекције на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге изнајмљивања и одржавања апликативног софтвера за фактурисање и наплату комуналних услуга
Одлука о избору – Набавка услуге израде главног пројекта Модернизација улица Змај Јовина и Васка попе
Одлука о избору – Набавка услуге израде главног пројекта Модернизација улице Саве Мандића
Одлука о избору – Набавка услуге прољетне и јесење дератизације јавних објеката, површина и домаћинстава на подручју града Градишка
Одлука о избору- Набавка композитне боце за изолационе апарате
Одлука о избору- Набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору- Набавка телевизијских услуга
Одлука о избору – Набавка додатних радова на санации крова техничке школе у Градишци
Одлука о избору – Набавка радова на адаптацији дијела улице Козарских бригада
Одлука о избору – Набавка радова на уклањању дотрајалих грађевинских објеката у мјесној заједници Машићи
Одлука о избору – Набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница града Градишка
Одлука о избору – Набавка нових радова на санацији банкина
Одлука о избору – Набавка радова на вањском уређењу спомен комплекса у МЗ Машићи
Одлука о избору – Набавка радова на модернизацији сточне пијаце у Новој Тополи
Одлука о избору – Набавка радова на реконструкцији и санацији друштвеног дома у МЗ машићи
Одлука о избору – Набавка радова на реконструкцији постојећег пословног објекта у спомен собу у МЗ Машићи
Одлука о избору – Набавка радова на санацији клизишта у Мичијама
Одлука о избору – Набавка додатних радова на реконструкцији вртића
Одлука о избору – Набавка радова на друштвеном дому у МЗ Драгељи и МЗ Кијевци
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи јавне расвјете на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи јавне расвјете у мјесним заједницама града Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи, санацији и одржавању спомен-комплекса на подручју Града Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на санацији крова и надстрешнице оштећених усљед олујног невремена
Одлука о избору – Набавка радова на санацији моста у Горњим Вилусима у засеоку Савићи
Одлука о избору – Набавка услуге израде главног пројекта Вањског уређења -Спомен комплекса Лепа Радић- У МЗ Грашница
Одлука о избору – Набавка опреме за ЈП Хидропут
Одлука о избору – Набавка промотивног материјала
Одлука о избору – Набавка радова на енергетској санацији зграде у граду Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на пројекту Изградња бунара Б6 на водоизворишту Жеравица
Одлука о избору – Набавка радова на санацији фасаде и крова објекта у МЗ Горњи Подградци
Одлука о избору – Набавка додатних радова инвестиционог одржавања зграда и опреме у МЗ Ламинци Брезици
Одлука о избору – Набавка додатних радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка додатних радова на асфалтирању пута у МЗ Романовци
Одлука о избору – Набавка нових радова инвестиционог одржавања зграда и опреме у МЗ Ламинци Брезици
Одлука о избору – Набавка нових радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка нових радова на асфалтирању пута у МЗ Романовци
Одлука о избору – Набавка нових радова на санацији мајдана у привредној зони Нова Топола
Одлука о избору – Набавка погонског горива за потребе чишћења снијега са некатегорисаних путева које мјесне заједнице саме одржавају у зимском периоду 2023-2024
Одлука о избору – Набавка радова на санацији друштвеног дома у МЗ Романовци
Одлука о избору – Набавка радова на санацији крова на друштвеном дому у МЗ Жеравица
Одлука о избору – Набавка услуге израде плана санације денрофонда на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка додатне услуге чишћења канала на подручју града Градишка
Одлука о избору-Набавка додатних радова инвестиционог одржавања зграда и опреме у МЗ Романовци
Одлука о избору-Набавка додатних радова инвестиционог одржавања зграда и опреме у МЗ Сеферовци
Одлука о избору-Набавка додатних радова инвестиционог одржавања зграда и опреме у МЗ Турјак
Набавка о избору-Набавка нових радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица са асфалтним коловозом и реконструкција најугроженијихдлок. путева
Одлука о избору-Набавка радова на санацији канализације у улицама Кнеза Лазара и Хиландарска
Одлука о избору-Набавка услуге-мониторинг квалитета ваздуха(имисије)
Одлука о избору – Набавка додатних радова на адаптацији ОМШ Бранко Смиљанић у граду Градишка
Одлука о избору – Набавка додатних радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка додатних радова на изградњи објекта Спомен домаћинство Лепа Радић у МЗ Гашница
Одлука о избору – Набавка додатних радова на санацији клизишта у Мичијама
Одлука о избору – Набавка нових радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка нових радова на санацији клизишта у Мичијама
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи друштвеног дома у МЗ Берек
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи четири соларна постројења на водоизворишту Жеравица
Одлука о избору – Набавка радова на санацији путних банкина
Одлука о избору – Набавка услуге израде главног пројекта за каналисање и одвођење фекалних отпадних вода на подручју МЗ Нова Топола
Одлука о избору – Набавка услуге надоградње Географског информационог система

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ