Јавне набавке

Јавне набавке


ОБАВЈЕШТЕЊА

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Одлука о избору – набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Градишка
Одлука о избору- набавка горива и мазива (ЛОТ 1 и ЛОТ 2)
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање за потребе Градске управе Града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања мобилних санитарних тоалета на градском подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју Града Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева ЛОТ 1
Одлука о избору – набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју Града Градишка ЛОТ 2
Одлука о избору – набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 1
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 2
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 3
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 4
Одлука о избору – набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у Граду Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом
Одлука о избору – набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју Града Градишка
Одлука о избору-набавка дијелова за фотоапарат у оквиру пројекта Градишка град дрвета
Одлука о избору-Набавка услуге израде Просторног и Урбанистичког плана града Градишка за 2021-2041

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ
Образац праћења реализације уговора за 2022. годину