АРХИВА – ЈП Спортски центар “Servitium”

ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка


 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Извод из плана набавки за 2020.годину
Посебна одлука – набавка производа за унутрашње опремање објекта Арена Градишка

 

ОБАВЈЕШТЕЊА

Обавјештење о прихватању понуде за набавку услуге редовног сервиса агрегата
Обавјештење о прихватању понуде за набавку дизел горива

 

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА

Одлука- набавка улазних врта са уградњом за локале у објекту Арена Градишка
Одлука – услуга чишћења објекта Арена Градишка
Одлука – услуга осигурања за потребе ЈП СЦ Servitium Градишка
Одлука – услуга обезбјеђења објекта Арена Градишка
Одлука – набавка хигијенског материјала за опремање објекта Арена Градишка
Одлука – набавка хигијенске опреме за ЈП СЦ Servitium Градишка
Одлука – електроинсталатерски радови за потребе ЈП СЦ Servitium Градишка
Одлука – електроинсталатерски радови за потребе ЈП СЦ Servitium Градишка – контролно бројило
Одлука о избору – књиговодствене услуге за 2022. годину
Одлука о избору – набавка стубића – делинеатор флексибилни
Одлука о избору – набавка техничке услуге пројектовања електроинсталација
Одлука о избору – набавка услуге израде главног пројекта за легализацију спортског објекта – дворане
Одлука о избору – набавка услуге техничке анализе
Одлука о избору – набавка услуге израде пројеката и процјене трошкова електроинсталација слабе струје
Одлука о избору – набавка услуге техничког пројектовања
Одлука о избору – набавка пратећих услуга у области нискоградње
Одлука о избору – обезбјеђење објекта Арена Градишка
Одлука о избору – стручно усавршавање
Одлука о избору – набавка канцеларијског материјала
Одлука о избору – набавка компјутерске опреме и потрепштина
Одлука о избору – набавка опреме за варење
Одлука о избору – испорука и монтажа профила
Одлука о избору – набавка телевизијске и комуникацијске опреме
Одлука о избору – набавка електричног ормарића
Одлукa о избору – набавкa услуге дизајнирање и означавање просторија у објекту “Арена Градишка”
Одлукa о избору – набавкa застава за јарбол
Одлукa о избору – набавка услуге израде елабората
Одлука о избору – набавка услуге осигурања радника и имовине
Одлука о избору – набавка услуге одржавања система ватродојаве
Одлука о избору – набавка услуге ревизије финансијских извјештаја за 2022. годину
Одлука о избору – испорука премаза за заштиту кровне конструкције
Одлука о избору – COMWELL professional д.о.о.
Одлука о избору – Јаћимовић д.о.о.
Одлука о избору -Avatar digital studio
Одлука о избору -DACOM trade д.о.о.
Одлука о избору – ELTING-NN
Одлука о избору најповољнијег понуђача – испорука хоризонталних и вертикалних сливника
Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка заштитне ограде
Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка потрепштина за електричну струју
Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка протупожарних алармних уређаја

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

Ресторанске услуге
Позив за достављање понуде – ресторанске услуге