АРХИВА – Јавне набавке

АРХИВА Јавне набавке


НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Информација о преговарачком поступку – Додатни радови на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Информација о преговарачком поступку – Географски информациони систем
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Анекс 1
Анекс 2
Анекс 3
Анекс 4
Анекс 5
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација и преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација за прегоарачки поступак – додатна услуга одржавања јавне расвјете
Информација о преговарачком поступку – услуга одржавања водопривредног објекта црпне станице Кеј
Информација о преговарачком поступку-услуге одржавања градских улица, локaлних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка у зимском периоду
Информација о преговарачком поступку – хитна интервенција на санацији крова на објекту Јавне установе Културни центар Градишка
Информација о преговарачком поступку – додатни и нови радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева
Информација о преговарачком поступку – додатни и нови радови на асфалтирању некатегорисаних путева

Одлуке о резултатима поступка

Одлука – набавка горива за чишћења некатегорисаних путева
Одлука – угоститељска услуге поводом манифестације Светосавска академија
Одлука – испорука и уградња батерија за централни УПС
Одлука – набавка огрјевног дрвета за Професионалну ватрогасну јединицу
Одлука – услуга превоза огрјевног дрвета
Одлука – услуга превоза огрјевног дрвета
Одлука – услуга редовног сервиса и замјена цилиндра квачила
Одлука – радови на одржавању семафора
Одлука – радови на одржавању видео надзора
Одлука – услуга кориштења генералног сервиса Агенције Срна
Одлука – услуга осигурања радника општине
Одлука – услуга цијепања парцела
Одлука – услуге геодетског снимка петље Градишка
Одлука – услуга израде пројектне документације за тротоаре
Одлука – услуга осигурања моторних возила
Одлука – услуга техничког прегледа моторних возила
Одлука – набавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука – набавка ауто гума
Одлука – услуга прања путничких моторних возила
Одлука – испорука и уградња ватродојавне централе и ручног јављача
Одлука – униформе за потребе радника
Одлука – цвијеће, цвијетни аранжмани и вијенци
Одлука – услуга сертифицирања система управљања квалитетом
Одлука – главни преглед конструкције водоторња
Одлука – интервентно одржавање улица и манипулативних површина у зимском периоду
Одлука – израда пројектне документације за водоизвориште
Одлука – адаптација комуникационих и система телеметрије
Одлука – адаптација аутоматизације и хлорисања водоводног система
Одлука – канцеларијски намјештај
Одлука – водоинсталациони радови
Одлука – угоститељска услуга за фестивал Витезово прољеће
Одлука – љекарски преглед за припаднике Професионалне ватрогасне јединице
Одлука – сервис аутомобила Ауди А6
Одлука – претплата за часопис Агро планета
Одлука – пројектна документација за адаптацију водоторња
Одлука – израда техничке документације
Одлука – периодични преглед средстава за рад
Одлука – штампање листа Градишке новине
Одлука – осигурање радника Професионалне ватрогасне јединице
Одлука – набавка кафе
Одлука – набавка услуге озвучења и редовног сервисирања уређаја за озвучење
Одлука – измјена дијела урбанистичког пројекта Мањуреви Стадион Топлана
Одлука – асфалтирање паркинга за службена возила
Одлука – набавка ауто гума
Одлука – насипање и равнање критичних дионица локалних и некатегорисаних путева
Одлука – израда УТУ услова за расвјету у МЗ Козинци
Одлука – прање путничких моторних возила
Одлука – угоститељска услуга поводом Дана општине Градишка
Одлука – периодични преглед изолационих апарата
Одлука – заштитне ватрогасне рукавице
Одлука – завршни грађевински радови на пословном простору у власништву општине Градишка
Одлука – набавка ролница за паркинг апарате
Одлука – набавка обуће за раднике паркинг службе
Одлука – набавка униформи за раднике паркинг службе
Одлука – набавка мајица за раднике паркинг службе
Одлука – услуга одржавања паркинг апарата
Одлука – водоинсталатерски материјал за адаптацију објеката
Одлука – љетне униформе за потребе Комуналне полиције
Одлука – услуга израде главног пројекта за спомен-плоче
Одлука – набавка руксака намјењених дјеци са Косова и Метохије
Одлука – школски прибор за дјецу са Косова и Метохије
Одлука – гуме за ПВЈ
Одлука – набавка ватрогасне опреме, дијелова и средстава
Одлука – услуга одржавања превозних средстава – теретни програм
Одлука – услуга израде и штампе памучних мајица за дјецу која љетују у Кумбору
Одлука – израда Плана заштите од пожара
Одлука – радови-хитна интервенција на санацији клизишта у Горњим Подградцима (Ресановци)
Одлука – редован сервис ватрогасног возила Iveco
Одлука – радови на реконструкцији спомен обиљежја у Миљевићима
Одлука – геотехничко испитивање
Одлука – набавка, уградња и пуштање у рад рекуперационог уређаја
Одлука – услуга медијског праћења
Одлука – услуга израде главног пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта
Одлука – постоља за заставе
Одлука – радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом
Одлука – услуга израде софтвера за плаћање паркинга путем SMS-a
Одлука – радови на адаптацији Друштвеног дома у Бок Јанковцу
Одлука – услуге узраде пројектне документације за улице
Одлука – мобилни треминали за контролу плаћања SMS паркинга
Одлука – геомеханички елаборат
Одлука – радови на санацији платоа код објекта Полицијске управе Градишка
Одлука – услуга одржавања паркинг опреме
Одлука – набавка обуће за угоститељске раднике и раднике на одржавању чистоће
Одлука – набавка услуге израде главних пројеката Дневног центра за дјецу са посебним потребама
Одлука – набавка пића и осталих напитака за потребе ОУОГ
Одлука – пројектна документација за реконструкцију и доградњу вртића
Одлука – препројектовање атмосферске канализације за Агро-индустријску зону Нова Топола
Одлука – одржавање уређаја за хлађење и вентилацију
Одлука – сервис ПМВ Audi A6
Одлука – набавка уџбеника за ученике из реда ромске популације
Одлука – израда стручног мишљења и УТУ услова
Одлука – услуга израде измјене дијела Регулационог плана Агориндустријске зоне Нова Топола
Одлука – набавка поклон пакета за ђаке прваке
Одлука – израда стручног мишљења и УТУ услова
Одлука – санација асфалтног коловоза у Улици Љубе Мандића
Одлука – штампање мајица за забавно-спортски програм у град без аутомобила
Одлука – одржавање спомен обиљежја на подручју општине Градишка
Одлука – огрјевно дрво за ПВЈ
Одлука – превоз огрјевног дрвета
Одлука – штампање промотивног материјала за манифестације у оквиру Градишке јесени
Одлука – лимарски радови за одржавање изложби крупне и ситне стоке у оквиру манифестације Градишка јесен 2017
Одлука – услуге припреме оброка и послуживања пића за манифестације у оквиру Градишке јесени 2017
Одлука – угоститељска услуга поводом Славе општине Градишка Мале Госпојине
Одлука – електро-инсталатерски радови громобранске инсталације на објекту ватрогасног дома
Одлука – услуга за оспособљавање службеника за провођење интерних провјера према захтјевима новог стандарда ИСО 9001
Одлука – штампање изборног материјала за изборе чланова СМЗ
Одлука – водоинсталациони радови у просторијама ОУОГ и ПВЈ
Одлука – водоинсталатерски радови на Друштвеном дому код споменика палим борцима у Бок Јанковцу
Одлука – радови на санацији крова на објекту школских станова у Церовљанима – Колона
Одлука – набавка и уградња каналског клима уређаја
Одлука – услуга прања путничких моторних возила у власништву ОУОГ
Одлука – геодетска услуга снимања пута за потребе израде регулационог плана у Кијевцима
Одлука – услуга израде Главног пројекта дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдјевање МЗ Гашница
Одлука – услуга штампања инвестиционог профила општине Градишка
Одлука – услуга израде Регулационог плана дијела центра града
Одлука – набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву општинске управе
Одлука – услуга израде елабората заштите животне средине
Одлука – услуга сервисирања ронилачке опреме
Одлука – набавка новогодишњег накита за свечано украшавање градског подручја Градишке
Одлука – набавка роковника и оловака поводом новогодишњих празника
Одлука – услуга израде пројектне документације за обнову свлачионица и изградњу трибина на фудбалском игралишту у МЗ Чатрња
Одлука – набавка зимских униформи за потребе Комуналне полиције ОУОГ
Одлука – радови на постављању, одржавању и скидању новогодишње декоративне расвјете на подручју општине Градишка
Одлука – набавка новогодишњих пакетића
Одлука – услуга израде календара и врећица поводом новогодишњих празника наступајуће 2018. године
Одлука – радови на санацији мокрог чвора у објекту Друштвеног дома у МЗ Бок Јанковац
Одлука – радови на адаптацији фасаде на објекту Друштвеног дома у МЗ Бок Јанковац
Одлука – радови на санацији плочастог пропуста на путу Горњи Подградци-Бараји
Одлукаграђевински радови на путевима на подручју општине Градишка
Одлука – радови на рехабилитацији пута у Гашници
Одлука – грађевински радови у шалтер сали
Одлукарадови на машинском профилисању улица на подручју општине Градишка
Одлука – угоститељска услуга поводом Светосавске академије
Одлукауслуге кориштења генералног система новинске агенције СРНА
Одлука
услуга прања путничких моторних возила
Одлука
услуга одржавања ватродојавног система у просторијама ОУОГ
Одлука
услуга одржавања паркинг апарата
Одлуканабавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука
набавка ситне канцеларијске опреме
Одлукауслуга израде елабората заштите животне средине за потребе издавања еколошке дозволе
Одлука – услуга дизајна и израде веб странице општине Градишка
Одлука
услуга превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука
средства за чишћење и одржавање хигијене у просторијама ОУОГ
Одлука – услуга осигурања моторних возила ОУОГ и ПВЈ
Одлука – услуга техничког прегледа моторних возила ОУОГ и ПВЈ
Одлука – превоз чланова КУД са подручја општине Градишка у Орашац (Република Србија)
Одлука – услуга колективног осигурања радника ОУОГ
Одлука – геодетске услуге цијепања парцела и снимање подлога
Одлука – израда допуне пројектне документације и израда главног пројекта
Одлука – услуга одржавања штампача, скенера и телефакса
Одлука – ауто гуме за ПМВ
Одлука – ватрогасне радне ципеле за потребе ПВЈ
Одлука – телескопски спасилачки цилиндар за потребе ПВЈ

Одлука – огрјевно дрво за потребе ПВЈ

Одлука – услуга превоза огрјевног дрвета за потребе ПВЈ

Одлука – режијски материјал за паркинг апарате
Одлука – вентили за композитне боце високог притиска за потребе ПВЈ
Одлука – водоинсталациони радови у просторијама ОУОГ
Одлука – услуга сервиса ПМВ марке Ауди А6
Одлука – гумене чизме и кишне кабанице за потребе ПВЈ
Одлука – услуга израде Регулационог плана Стадион
Одлука – преносна видео – камера

Одлука – Услуга израде дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8-источни дио градске зоне Градишка-исток
Одлука – Набавка канцеларијског намјештаја
Одлука – штампање листа Градишке новине
Одлука – Набавка услуге превоза ученика средњих школа до Националног парка Козара
Одлука – Набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за реконструкцију објекта Гимназије и ОШ Петар Кочић Нова Топола
Одлука – Набавка цвијећа, цвијетних аранжмана и вијенаца
Одлука – Осигурање запослених у ПВЈ Градишка
Одлука – Набавка пословне одјеће за раднике у шалтер сали ОУОГ
Одлука – Набавка моторне косилице за потребе ПВЈ
Одлука – Набавка канцеларијских столица за шалтер салу ОУОГ
Одлука – услуга извођења истражног геомеханичког бушења за потребе изградње административно-пословног објекта у Градишци
Одлука – услуга израде столова и клупа од масивног дрвета за потребе опремања Дома културе у Гашници
Одлука – набавка униформи за раднике у шалтер сали Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка молерско-фарбарских радова у објекту Општинске управе општине Градишка
Одлука – услуга одржавања паркинг апарата
Одлука – услуга периодичног љекарског прегледа припадника ватрогасне службе у ПВЈ
Одлука – набавка застава за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – услуга штампања књиге Грађанска Градишка
Одлука – радови на рехабилитацији путева у поткозарским насељима општине Градишка у сврху заштите од поплава
Одлука – радови на хитној интервенцији на путевима долинског подручја општине Градишка у сврху заштите од поплава
Одлука – израда и штампа памучних мајица и шорцева са логом и натписом општине Градишка
Одлука – набавка љетних униформи за потребе Комуналне полиције ОУОГ
Одлука – услуга вршења геодетских послова-парцелација у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука – набавка ватрогасне опреме, дијелова и средстава за гашење
Одлука – услуга одржавања уређаја за хлађење и вентилацију у згради ОУОГ
Одлука – услуга одржавања превозних средстава – теретни програм
Одлука – набавка радова на чишћењу мајдана у Горњим Карајзовцима
Одлука – набавка угоститељске услуге поводом обиљежавања 26 година од оснивања Лаке пјешадијске бригаде Градишка и 19. Пјешадијске бригаде Србобранске
Одлука – набавка додатних лиценци за софтверску апликацију регистра некретнина
Одлука – набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за изградњу аутобуског стајалишта на магистралном путу М-16
Одлука – набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за изградњу фудбалског стадиона са пратећим објектима у Сеферовцима
Одлука – набава услуге израде урбанистичко-техничких услова за реконструкцију дијела Улице 16. Крајишке бригаде
Одлука – набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за изградњу саобраћајница у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука – набавка услуге превоза дјеце са Косова и Метохије
Одлука – набавка услуге утврђивања стања и приједлог санације Дома културе у Новој Тополи
Одлука – набавка поклон пакета намијењених дјеци са Косова и Метохије
Одлука-набавка услуге техничког уређења књиге-сиже књиге Историја Градишке
Одлука-набавка мобилних терминала за потребе контроле плаћања СМС паркинга
Одлука-набавка радова на санацији оштећених дионица макадамских путева на подручју општине Градишка
Одлука-набавка уља и мазива за потребе чишћења прилаза каналској мрежи на подручју општине Градишка
Одлука-набавка услуге израде Идејног пројекта санације ОМШ Бранко Смиљанић Градишка
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта Улице 16.Крајишке бригаде у Градишци
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта саобраћајница у Агроиндустријској зони Нова Топола у Градишци
Одлука-набавка услуге сервиса путничког моторног возила марке Ауди А6
Одлука-набавка јарбола за заставе
Одлука-набавка услуге одржавања лифта
Одлука- услуга израде стручног документа за потребе урбанистичког планирања и пројектовања за адаптацију и доградњу друштвеног дома у МЗ Врбашка
Одлука-набавка услуге израде измјене Регулационог плана стамбеног насеља Јелшинград I
Одлука-набавка огрјевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука-набавка услуге превоза огрјевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта адаптације друштвеног дома у мјесној заједници Врбашка
Одлука – набавка радова на изради надстрешнице
Одлука – набавка радова на уређењу простора за одржавање изложби крупне и ситне стоке у оквиру манифестације Градишка јесен 2018
Одлука – набавка услуге надзора над извођењем радова на адаптацији водоторња у Жеравици
Одлука – набавка уџбеника од ИИИ до ИX разреда основне школе за ученике из реда ромске популације са подручја општине Градишка
Одлука – набавка радова на реконструкцији улица у мјесној заједници Милошево Брдо
Одлука – набавка поклон пакета за ђаке прваке
Одлука – набавка услуге превоза за породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде
Одлука – набавка опреме за систем радио везе са уградњом и програмирањем за потребе Професионалне ватрогасне јединице
Одлука – набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге израде и штампања мајица поводом организовања забавно-спортског програма за дјецу на отвореном у центру града
Одлука – набавка столарије за друштвене домове у мјесној заједници Лужани
Одлука – набавка потрошне опреме за потребе цивилне заштите
Одлука – набавка радова на санацији канала на улицама у МЗ Јабланица
Одлука – набавка радова на санацији саобраћајних објеката на улицама у МЗ Горњи Подградци
Одлука – набавка радова на ископу канала у МЗ Требовљани
Одлука – набавка опреме за систем видео надзора
Одлука – набавка молерско-зидраских радова на дому у мјесној заједници Бок Јановац
Одлука – набавка материјала за прекривање просторија у ОШ Васа Чубриловић Градишка
Одлука – набавка керамичарских радова на објекту у склопу спомен комплекса у МЗ Бок Јанковац
Одлука – набавка и инсталација информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука – набавка грађевинског материјала за санацију друштвеног дома у МЗ Совјак
Одлука – набавка ауто гума за моторна возила ПВЈ Градишка
Одлука – набавка радова на свјетлосној сигнализацији на раскрсници улица Војводе Мишића, Меше Селимовића и Лијевчанске
Одлука – набавка земљаних радова на улицама у МЗ Грбавци
Одлука – набавка радова на уређењу јавних површина
Одлука – набавка радова на санацији паркинга у улици Видовданска 69-Хиландарска 1
Одлука – набавка радова на санацији путне инфраструктуре у МЗ Грбавци
Одлука – набавка радова на санацији крова на објекту у власништву Општинске управе у Улици Милана Тепића бр. 12
Одлука о избору – Набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу планинарског дома и реконструкцију друштвеног дома у Новој Тополи
Одлука о избору -Набавка радова на одржавању каналске мреже
Одлука о избору – Набавка услуге израде пројектне документације за водоснабдијевање мјесних заједница Гашница и Орахова у општини Градишка
Одлука о избору -Набавка радова на санацији каналске мреже
Одлука о избору – Набавка и инсталација информационог система за евиденцију радног времена
Одлука о избору – Набавка услуге израде пројекта туристичке сигнализације на подручју општине Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на реконструкцији канала у мјесној заједници Совјак
Одлука о избору – набавка радне одјеће за раднике паркинг службе
Одлука о избору – Набавка новогодишњег накита за свечано украшавање градског подручја Градишка
Одлука о избору – Набавка канцеларијског намјештаја
Одлука о избору -Набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница општине Градишка

Одлука о избору – Набавка режијског материјала за паркинг апарате
Одлука о избору – Набавка услуге одржавања паркинг апарата
Одлука о избору – Набавка паркинг опреме-лисица за возила
Одлука о избору – Набавка радова на реконструкцији путне мреже у мјесној заједници Јазовац
Одлука о избору – набавка радова на декорацији града и проградских насеља за новогодишње празнике
Одлука о избору -Набавка браварских радова на објектима
Одлука о избору – Набавка радова на санацији крова на дому у мјесној заједници Драгељи
Одлука о избору – Набавка грађевинских радова на објектима на територији општине Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге сервиса моторног возила марке ЛАДА НИВА
Одлука о избору – Набавка роковника и оловака поводом новогодишњих празника наступајуће 2019.године
Одлука о избору – Набавка услуге геомеханичког испитивања тла на подручју мјесне заједнице Мачковац
Одлука о избору – Набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука о избору – Набавка и уградња ЛЕД рефлектора
Одлука о избору – Набавка и уградња саобраћајних знакова
Одлука о избору – Набавка извођења електроинсталатерских радова на пречистачу отпадних вода у Агроиндустријској зони у Новој Тополи
Одлука о избору – Набавка новогодишњих пакетића
Одлука о избору – Набавка радова на санацији путних јарака у мјесној заједници Церовљани
Одлука о избору – Набавка услуге изнајмљивања шатора и услуге припреме оброка и послуживања пића
Одлука о избору – Набавка услуге израде главног пројекта Дома културе у мјесној заједници Нова Топола
Одлука о избору – Набавка услуге израде пројекта вањског уређења Дома културе у МЗ Нова Топола
Одлука о избору – Набавка услуге израде стручног документа за потребе урбанистичког планирања и пројектовања за реконструкцију улице Браће Манојловић
Одлука о избору – Набавка услуге израде техничке документације за реконструкцију Улице Браће Манојловић
Одлука о избору – Набавка услуге поправке градског сата
Одлука – Набавка услуге израде и имплементације софтверског рјешења за фактурисање и наплату комуналних услуга
Одлука – Набавка радова на рехабилитацији примарне канализационе мреже у дужини од 10.000 m са детаљним чишћењем и снимањем истих – ЛОТ 1

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука – одржавање јавне хигијене
Одлука – одржавање улица асфалт
Одлука – одржавање улица макадам
Одлука – одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
Одлука – одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације
Одлука – одржавање јавне расвјете
Одлука – одржавање локалних и некатегорисаних путева асфалт
Одлука – одржавање локалних и некатегорисаних путева макадам
Одлука – изнајмљивање мобилних санитарних тоалета
Одлука – реконструкција и санација улице Св. ђакона Авакума
Одлука – канцеларијски материјал
Одлука – услуге штампања и графичке услуге
Одлука – средства за чишћење и одржавање хигијене
Одлука – рачунари и рачунарска опрема
Одлука – реконструкција локалних и некатегорисаних путева
Одлука – радови на одржавању ограда, цјевастих пропуста …
Одлука – одржавање путничких моторних возила
Одлука – банкарске услуге кредитирања пољопривредних произвођача
Одлука – радови на асфалтирању некатегорисаних путева
Одлука – сузбијање комараца
Одлука – телевизијске услуге
Одлука – асфалтирање некатегорисаних путева
Одлука – израда главног пројекта секундарне канализационе мреже
Одлука – услуга надоградње геогр. инф. система ГИС
Одлука – услуга чишћења канала
Одлука – санација клизишта
Одлука – грађевински радови на реконструкцији ватрогасног дома
Одлукa – асфалтирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – изнајмљивање мрежних мултифункционалних уређаја за штампање
Одлука – додатни радови на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – заштитна ватрогасна опрема за потребе Професионалне ватрогасне јединице
Одлука – набавка горива и мазива
Одлука – услуга израде Основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ОГ – почетна фаза
Одлука – радови на санацији крова и молерско-фарбарски радови, поновљени поступак
Одлука – додатна услуга одржавања јавне расвјете на градском, приградским и подручју сеоских мјесних заједница општине Градишка
Одлука – одржавање водопривредног објекта црпне станице Кеј
Одлука – радови на реконструкцији и доградњи дјечијег вртића Лепа радић, објекат Ципелићи
Одлука 2 – радови на реконструкцији и доградњи дјечијег вртића Лепа Радић, објекат Ципелићи
Одлука – санација пјешачке стазе и изградња силазне рампе
Одлука – радови на изградњи и реконструкцији јавне расвјете на подручју општине Градишка
Одлука – услуге одржавања градских улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – набавка погонског горива за чишћење некатегорисаних путева и путева које мјесне заједнице саме одржавају у зимском периоду
Одлука о другорангираном – радови на изградњи и реконструкцији јавне расвјете на подручју општине Градишка
Одлука – услуга одржавања хидромелиорационог система
Одлука – хитна интервенција на санацији крова на објекту Јавне установе Културни центар Градишка
Одлука – доградња спомен обиљежја
Одлука – извођење додатних и нових радова на асфалтирању некатегорисаних путева
Одлука – додатни и нови радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање
Одлука – гориво и мазиво
Одлука – хигијенски материјал за опремање санитарних чворова у објекту ОУОГ
Одлука – канцеларијски материјал
Одлука – одржавање путничких моторних возила
Одлука – пиће и остали напици за потребе ОУОГ
Одлука – телевизијске услуге
Одлука – услуга изнајмљивања мобилних санитарних тоалета
Одлука – услуга одржавања јавне расвјете
Одлука – услуге медијског праћења рада Начелника општине и ОУОГ
Одлука – услуга чишћења канала, замјена оштећених пропуста на каналској мрежи и измуљивање критичних дионица канала на подручју општине Градишка

Одлука – набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица са асфалтним коловозом и одржавање ограда, цјевастих пропуста и путних јарака на подручју општине Градишка
Одлука – набавка грађевинских радова на објектима ОУОГ и рушење стамбеног објекта
Одлука – набавка радова на асфалтирању некатегорисаних путева

Одлука – услуга израде измјене Просторног плана општине Градишка 2005 – 2020. године за пословну зону Лиман
Одлука – набавка радова на реконструкцији улице Јована Цвијића и изградњи пјешачке стазе у улици Петра Пеције
Одлука – канцеларијски материјал за потребе ОУОГ – одлука по рјешењу другостепеног органа
Одлука – штампарске и гарфичке услуге
Одлука – услуга одржавања црпне станице Кеј
Одлука – систематска дезинсекција-сузбиијање комараца на подручју општине Градишка
Одлука – радови на објектима инфаструктуре у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука – услуга израде Регулационог плана Нова Топола-Запад и Регулационог плана Нова Топола-Исток
Одлука – набавка рачунара и рачунарске опреме
Одлука – радови на адаптацији водоторња у Жеравици
Одлука о избору – Набавка радова на санацији клизишта
Одлука о избору – радови на санцији друштвених домова
Одлука о избору- Обављање комуналних дјелатности
Одлука о избору – Набавка услуге израде Регулационог плана Нова Топола-Запад и Регулационог плана Нова Топола-Исток
Одлука о избору – Набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука о избору – Набавка радних ватрогасних униформи за потребе Професионалне ватрогасне јединице
Одлука о избору – Набавка радова на адаптацији Дома културе у Новој Тополи
Одлука о избору – Набавка радова на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Врбашка
Одлука о избору – Набавка радова на адаптацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи тротоара на подручју општине Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи резервоара за водоснабдијевање мјесне заједнице Орахова
Одлука о избору – Набавка радова на реконструкцији улице Ивана Горана Ковачића
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи улица са макадамским коловозом на подручју општине Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на санацији објеката на територији општине Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге израде студије Израда математичког модела водоводног и канализационог система Градишке са планом њиховог развоја
Одлука о избору – Набавка погонског горива за чишћење некатегорисаних путева и путева које мјесне заједнице саме одржавају у зимском периоду на подручју општине Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на изградњи ЈР у општини Градишка
Одлука – Набавка услуге израде и имплементације софтверског рјешења за фактурисање и наплату комуналних услуга
Одлука – Набавка радова на рехабилитацији примарне канализационе мреже у дужини од 10.000 m са детаљним чишћењем и снимањем истих – ЛОТ 1
Одлука о избору – Набавка радова на рехабилитацији хидромелиорационог система на територији општине Градишка
Одлука о избору – Набавка грађевинских радова на улицама мјесних заједница општине Градишка

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ

Табела уговора за 2017.
Табела уговора за 2018.