ЈП Спортски центар “Servitium”

ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б
Позив за достављање понуде – ресторанске услуге