Međunarodni projekti

MEĐUNARODNI PROJEKTI


„iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment “

Grad Gradiška u sklopu projekta iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment “ a koji je sufinansiran od strane Evropske unije kroz „Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.“ pokrenuo je dana 26.03.2021. godine javnu nabavku robe po PRAG proceduri EU, lokalni otvoreni postupak: „Nabavka opreme za kabinete mehatronike, CNC I robotike u Tehničkoj školi Gradiška“, broj tendera: 02-404-364/20. Poziv za ovu javnu nabavku je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 19/2021, na dan 26.03.2021. godine, strana 99-102. (Link: http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/PdfDocument/pillYXhWRoU= ).

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkurisanja na gore pomenuti tender da preuzmu tendersku dokumentaciju i dostave ponude na adresu Ugovornog organa (Grad Gradiška, Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška), najkasnije do 26.04.2021. godine u 12:00 časova.

Sve informacije u vezi ove javne nabavke mogu se dobiti na telefon broj 051/810-332 ili kancelariju br. 32 Gradske uprave grada Gradiška.


„SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area“

Grad Gradiška u sklopu projekta „SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area“ a koji je sufinansiran od strane Evropske unije kroz „Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.“ pokrenuo je dana 03.06.2022. godine javnu nabavku za nabavku robe – opreme za potragu i spasavanje po PRAG proceduri EU, lokalni otvoreni postupak: „Nabavka robe – oprema za potragu i spasavanje“, broj tendera: 11-404-1-7/22. Poziv za ovu javnu nabavku je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 36/2022, na dan 03.06.2022. godine, strana 149-152. (Link: http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/PdfDocument/4XfNUzWznRc= ).

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkurisanja na gore pomenuti tender da preuzmu tendersku dokumentaciju i dostave ponude na adresu Ugovornog organa (Grad Gradiška, Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška), najkasnije do 05.07.2022. godine do 13:00 časova.

Ponuđači svoja pitanja u vezi ovog tendera mogu poslati u pisanom obliku na e-mail adresu: milana.smitran@gradgradiska.com (navesti referencu objave 11-404-1-7/22) do 20.06.2022. do 15.00 časova.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 11-404-1-7-22

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
TENDERSKA DOKUMENTACIJA 11-404-1-7-22 

Grad Gradiška vrši izmjenu tenderske dokumentacije za nabavku robe – opreme za potragu i spasavanje, broj tendera: 11-404-1-7/22, na dan 16.06.2022. godine. Izmjenjena tenderska dokuemntacija objavljena je u Sluzbenom listu Bosne i Hercegovine br.39/22, na dan 17.06.2022. godine, strana 151-152. (link: http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/PdfDocument/ohz4nh78h77M9ugf2ohz4nh78h77g0Q= )

Detaljnu dokumentaciju možete preuzeti:
IZMJENA BR. 1 – OBJAVA UGOVORA O NABAVCI ROBA
IZMJENJENA TENDERSKA DOKUMENTACIJA – 11-404-1-7/22
ODLUKA O DODJELI UGOVORA – 11-404-1-7/22