ЈП Спортски центар „Servitium“ Градишка


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ОБАВЈЕШТЕЊА

 

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА
Одлука о избору – набавка књиговодствене услуге за 2023. годину
Одлука о избору – набавка услуге чишћења објекта
Одлука о избору – набавка гријача
Одлука о избору – набавка подних облога
Одлука о избору – набавка услуге одржавања крова
Одлука о избору – апарати за чишћење
Одлука о избору – набавка услуге одржавања грејне и расхладне опреме
Одлука о избору – набавка и уградња инвертера
Одлука о избору – набавка услуге обезбјеђења
Одлука о избору – набавка бушилице
Одлука о избору – набавка бoja
Одлука о избору – набавка осигурања
Одлука о избору – набавка потрепштина за електричну струју
Одлука о избору – набавка папира за копирање
Одлука о избору – услуга одржавања поправка фасаде
Одлука о избору – набавка услуге одржавања система ватродојаве
Одлука о избору – набавка теписона
Одлука о избору – набавка услуге промоције спортских догађаја
Одлука о избору – набавка услуге ревизије финансијских извјештаја
Уговор о испоруци премаза – изолације
Одлука о избору – набавка услуге фотографисања
Одлука о избору – набавка застава

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б
Позив за достављање понуде – ресторанске услуге