Архива – Јавне набавке 2019. године

Архива - Јавне набавке 2019. године


ОБАВЈЕШТЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

Медијско праћење рада Начелника и Општинске управе општине Градишка путем радија
Телевизијско праћење рада органа управе општине Градишка
Позив за достављање понуда-извођење естрадног програма поводом Дана Града
Позив за достављање понуда-угоститељска услуга (кетеринг) поводом обиљежавања Дана Града
Tелевизијске услуге
Позив за достављање понуде-кетеринг поводом обиљежавања 27 година од оснивања Лаке пјешадијске бригаде Градуишка и 19. Пјешадијске бригаде Србобранске
Позив за достављање понуда-извођење естрадног програма у оквиру манифестације Градишко љето
Позив за достављање понуде-услуга сређивања цјелокупне документарне грађе Градске управе Градишка
Позив за достављање понуде – Угоститељска услуга поводом обиљежавања Славе Града Градишка
Позив за достављање понуда-извођење естрадног програма у оквиру манифестације Градишка зима

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Одлука – набавка прехрамбених пакета намијењених социјално угроженим породицама поводом божићних празника
Одлука – набавка тонера, рибона и кетриџа за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге геомеханичког испитивања тла и израде пројекта санације клизишта на локацији Чекићи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – набавка услуге изнајмљивања расхладног уређаја за потребе клизалишта у оквиру манифестације Зимски град
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта санације клизишта на локацији Шестићи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – набавка услуге израде пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији мјесне заједнице Жеравица општине Градишка
Одлука – набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције СРНА
Одлука – набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука – набавка услуге одржавања паркинг апарата (испитивачи кованица)
Одлука – набавка услуге одржавања штампача, скенера и телефакса
Одлука – набавка услуге одржавања ватродојавног система у просторијама Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге превоза огријевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – набавка услуге превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука – набавка ватромета
Одлука – набавка огријевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – набавка радова на санацији водоводног прикључка стамбеног објекта (зграда колективног становања) у Улици Михајла Пупина 6-8 у Градишци
Одлука – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора)
Одлука – набавка услуге одржавања видео надзора општине Градишка
Одлука – набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка цвијећа, цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка режијског материјала за паркинг апарате (ролнице)
Одлука – набавка канцеларијског намјештаја-подест у скупштинској сали
Одлука – набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука – набавка услуге израде стручног налаза о прегледу електроенергетских и громобранских инсталација за два објекта Центра за социјални рад
Одлука – набавка услуге израде елабората о кавлитету изведених радова за два објекта Центра за социјални рад
Одлука – набавка услуге колективног осигурања радника Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта контрарезервоара за водоснабдијевање мјесних заједница Гашница и Орахова у општини Градишка
Одлука – набавка услуге осигурања моторних возила Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге техничког прегледа моторних возила Општинске управе општине Градишка и моторних возила ПВЈ Градишка
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта хидротехничке инфраструктуре у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука – набавка услуге израде анализе и мишљења о испуњености услова за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – Набавка аудио материјала за скупштинску салу
Одлука – набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу водоводне мреже у МЗ Совјак
Одлука – набавка услуге израде стручног документа за потребе урбанистичког планирања и пројектовања за изградњу мултифункционалног дома у МЗ Крушкик
Одлука – набавка радова израде приступне стазе споменику у Спомен парку слободе у Градишци
Одлука – набавка радова на изради пјешачке стазе на раскрсници улица Драгоје Лукића и Лепе Радић
Одлука – набавка радова на изради рампи за кретање лица са инвалидитетом у улицама Видовданска и Козарских бригада
Одлука – набавка услуге израде стручних докумената за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка носача застава на јарболима
Одлука – набавка радова на санацији моста у мјесној заједници Јабланица и изради цјевастих пропуста на територији општине Градишка
Одлука – набавка машине за бројање кованица
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у оквиру Пројекта ЦЕБ II у Градишци
Одлука – набавка услуге осигурања запослених у ПВЈ Градске управе града Градишка
Одлука – набавка уља и мазива за потребе чишћења прилаза каналској мрежи на подручју града Градишка
Одлука – набавка застава за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – набавка водоинсталационих радова у просторијама Градске управе града Градишка
Одлука – Набавка радова на санацији канализационих цијеви стамбеног објекта (зграда колективног становања) у Улици Видовданска 75Ц у Градишци
Одлука – Набавка молерско-занатских радова
Одлука – Набавка услуге ораганизовања и извођења ватромента са професионалном кореографијом поводом обиљежавања Дана Града
Одлука – Набавка љетних униформи за потребе Комуналне полиције Градске управе града Градишка
Одлука – Набавка савјетодавне услуге на инфраструктури за изградњу преливне грађевине код ПС Кеј и главног колектора у Градишци
Одлука – Набавка радова на санацији крова стамбеног објекта (зграда колективног становања) у улици Мајора Милана Тепића 3 у Градишци
Одлука – Набавка радова на санацији крова стамбеног објекта (зграда колективног становања) у улици Михајла Пупина 2-4 у Градишци
Одлука – Набавка радне одјеће за раднике у паркинг служби
Одлука – Набавка електро радова у просторијама Градске управе и мјесним канцеларијама
Одлука – Набавка радне обуће за раднике у паркинг служби
Одлука – Набавка униформи за раднике у шалтер сали
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта за изградњу вањских ненаткривених трибина на спортском терену ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка
Одлука – Набавка штамбиља и печата за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – Набавка услуге каско осигурања моторних возила Градске управе
Одлука – Набавка услуге сузбијања штеточина
Одлука – Набавка услуге израде пројектне документације за раскрсницу на укрштању улица Видовданска и Св. Ђакона Авакума у граду Градишка
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта за изградњу јавног објекта мјесне заједнице Брестовчина
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта вањског уређења административно-пословног објекта
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта за иградњу објекта за предшколско васпитање и образовање (Дјечији вртић са јаслицама)
Одлука – Набавка услуге израде пројектне документације за раскрсницу на укрштању улица Видовданска и Св. Ђакона Авакума у граду Градишка
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта за изградњу административно-пословног објекта
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта вањског уређења објекта за предшколско васпитање и образовање и објекта мјесне заједнице Брестовчина
Одлука – Набавка савјетодавне услуге у области нискоградње за изградњу дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање и дистрибутивног резервоара насеља Цимироти и Кијевци
Одлука – Набавка услуге ревизије техничке документације
Одлука – набавка ситне канцеларијске опреме за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – Набавка услуге израде техничке документације за реконструкцију Улице Браће Манојловић0
Одлука – услуга процјене вриједности улагања у једнократну ренту, накнаду за уређење грађевинског земљишта и друге повезане издатке у поступку добијања грађевинске дозволе за изградњу ЈП СЦ СЕРВИТИУМ
Одлука – Набавка услуге геомеханичког испитивања тла и израде пројекта санације клизишта на локацији Матавуљи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – Набавка услуге превоза за породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде (17 особа) који путују на бањско лијечење у Слатину
Одлука – Набавка услуге одржавања превозних средстава – теретни програм
Одлука – Набавка услуге инжењеринга у сврху реализације пројекта адаптације раскрснице на укрштању магистралног пута М-14.1 и улица Партизанска и Османа Хаџијусуфовића
Одлука – Набавка услуге израде техничког рјешења за адаптацију дијела улице Козарских бригада у граду Градишка
Одлука – Набавка услуге израде пројекта санације раскрснице на укрштању улица Видовданска и Милоша Црњанског у граду Градишка
Одлука – Набавка услуге израде пројекта регулације саобраћаја за раскрсницу на укрштању улица Видовданска и Кнеза Лазара у граду Градишка
Одлука – Набавка услуге израде и штампе памучних мајица и шорцева са логом и натписом града Градишка
Одлука – Набавка услуге израде елабората о геотехничким и геомеханичким карактеристикама земљишта на којем је предвиђена изградња дјечијег вртића са јаслицама
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта тротоара у МЗ Брестовчина и пројекта постављања посебних и пратећих објеката на територији града Градишка
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта мултифункционалног објекта за потребе мјесне заједнице Крушкик
Одлука – Набавка услуге израде главног пројекта за изградњу стамбеног објекта и израда пројекта легализације и санације стамбеног објекта у сврху збрињавања Рома
Одлука – Набавка услуге графичке припреме и дизајна за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – Набавка услуге геомеханичког испитивања тла и израде пројекта санације клизишта на локацији Матавуљи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – Набавка услуге вршења геодетских послова – цијепање парцела
Одлука – Набавка услуге вршења геодетских послова – снимање геодетске подлоге
Одлука – Набавка униформи за потребе Комуналне полиције Градске управе града Градишка
Одлука – Набавка пословне одјеће
Одлука – Набавка поклон пакета намјењених дјеци са Косова и Метохије који бораве у граду Градишка у оквиру пројекта Спојимо српску дјецу Косова и Метохије и Републике Српске
Одлука – Набавка печата за потребе Мјесних канцеларија Града Градишка
Одлука – Набавка машине за прање чаша и суђа
Одлука – Набавка канцелариског намјештаја – преклопиве столице
Одлука – Набавка ватрогасне опреме, дијелова и средстава за гашење
Одлука-набавка услуге одржавања уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима о манифестацијама у организацији града Градишка
Одлука-набавка услуге израде промотивног материјала за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге вршења анализе стања и могућности развоја градског трга у Градишци
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта хидротехничке инфраструктуре,јавне расвјете и саобраћајне сигнализације
Одлука-набавка радова на санацији путних канала у мјесним заједницама града Градишка
Одлука-набавка уџбеника за ученике ромске национаљлности Основне школе од III до IV разреда (29 комплета)
Одлука-набавка услуге израде пројекта рехабилитације улице Партизанска и дијела улице Козарских бригада у граду Градишка
Одлука-набавка услуге ревизије главних пројеката за потребе Градске управе Града Градишка
Одлука-набавка услуге израде стручног документа за потребе урбанистичког планирања и пројектовања за изградњу канализационе мреже на подручју Крушкик I и подручје Крушкик II
Одлука-набавка услуге израде пројекта реконструкције раскрснице на укрштању магистралних путева М-14.1, М-16 и регионалног пута Р-477 у мјесној заједници Нова Топола
Oдлука-набавка услуге израде главног пројекта М-14.1,М-16 Нова Топола
Одлука-набавка извођења земљаних радова
Одлука-набавка савјетодавне услуге у области нискоградње за израду стручног мишљења и УТУ услова за изградњу аутобуског стајалишта поред магистралног пута Бањалука-Градишка
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта укрштања саобраћајнице на улазу у Агроиндустријску зону у Новој Тополи са магистралним путем М-16,дионица Градишка.Бања Лука
Одлука-набавка услуге израде измјене Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8-источни дио градске зоне Градишка Градишка-исток
Одлука-набавка услуге израде рачунарског програма за КУФ-а и осталу улазну финансијску документацију
Одлука-набавка лимарских радова за потребе организовања Регионалне сточарске изложбе у оквиру Градишке јесени 2019
Одлука-набавка огрјевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука-набавка опреме за гашење
Одлука-набавка опреме за гашење-млазница високог и норманог притиска за потребе ПВЈ
Одлука-набавка опреме за систем радио везе са уградњом и програмирањем за потребе ПВЈ
Одлука-набавка поклон пакета за ђаке прваке
Одлука-набавка радова каблирања, демонтаже и монтаже контролера ФОТОН Р3 опреме и припадајућих грађевинских радова
Одлука-набавка радова на реконструкцији канала у МЗ Гашница
Одлука-набавка услуге израде и штампања мајица поводом организовања забавно-спортског програма за дјецу на отвореном у центру града
Одлука-набавка услуге израде књиге Босанска Градишка у I свјетском рату
Одлука-набавка услуге израде пројекта за припрему и изградњу фудбалског терена са вјештачком травом у граду Градишка
Одлука-набавка услуге израде пројектне документације за мостове у МЗ Јабланица и Романовци
Одлука-набавка услуге израде промотивног материјала за манифестације у оквиру Градишке јесени 2019
Одлука-набавка услуге израде Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8-источни дио градске зоне Градишка
Одлука-набавка услуге одржавања лифта
Одлука-набавка услуге периодичног љекарског прегледа припадника ПВЈ
Одлука-набавка услуге превоза огрјевног дрвета за потребе ПВЈ
Одлука-набавка услуге сервиса ПМВ марке Рено Меган
Одлука-набавка услуге техничког пројектовања за израду УТУ и за ревизију техничке документације
Одлука-набавка браварски радова за потребе Регионалне сточарске изложбе у оквиру Градишке јесени 2019
Одлука-набавка услуге техничког пројектовања за објекте нискоградње за израду УТУ за израду кружне раскрснице на укрштању улица Видовданска и Козарских бригада
Одлука-набавка услуе припреме оброка и послуживања пића за манифестације у оквиру Градишке јесени 2019
Одлука-набавка грађевинских радова за потребе организовања Регионалне сточарске изложбе у оквиру Градишке јесени 2019
Одлука-набавка јарбола за заставе
Одлука-набавка радова на санацији путног појаса на локалном путу кроз МЗ Донји Подградци-Совјак-Јабланица
Одлука-набавка сервиса путничког моторног возила Рено Меган
Одлука-набавка услуге дератизације јавних објеката, површина и домаћинства на подручју града Градишка
Одлука-набавка услуге измјене и допуне главних пројеката за водоснабдјевање насеља Гашница и Орахова
Одлука-набавка услуге изнајмљивања покретних санитарних тоалета за вријеме одржавања манифестације Градишка јесен
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта санације фасаде стамбено пословнох објекта у улици Видовданска 11а у Градишци
Одлука-набавка услуге израде идејног рјешења секундарне канализационе мреже за децентралзовани систем одводње отпасних вода за насеље Нова Топола
Одлука-набавка услуге израде концептуалног рјешења пречишћавања отпадних вода за насеље Орахова
Одлука-набавка услуге израде пројекта вањског уређења спортског центра Servitium у Градишци
Одлука-набавка услуге израде регилационог плана Кеј
Одлука-набавка услуге израде студије концептуалног рјешења одводње и пречишћавања отпадних вода за насеље Горњи Подградци
Одлука-набавка услуге израде УТУ за вишепородични стамбени објекат у Новој Тополи-програм стамбеног збрињавања
Одлука-набавка услуге израде УТУ за пројектовање атмосферске канализације у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука-набавка услуге периодичног љекарског прегледа припадника ПВЈ Градишка
Одлука-набавка услуге резања и профилисања канема на CNC машини за потребе ГУГГ
Одлука-савјетодавне услуге за израду УТУ за изградњу кружне раскрснице
Одлука-набавка ауто гума за ПМВ у власништву Градске управе
Одлука-набавка грађевинског материјала за санацију објекта у МЗ Ламинци
Одлука-набавка материјала за потребе облагања чесме у граду Градишка
Одлука-набавка новогодишњег накита за свечано украшавање градског подручја Градишке
Одлука-набавка радова на изградњи спомен чесме
Одлука-набавка радова на израдеи банкина на локалном путу Доњи Подградци-Јабланица
Одлука-набавка радова на санацији дрвених кућица
Одлука-набавка услуге израде Главног пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Новој Тополи
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта паркинга у граду Градишка
Одлука-набавка услуге израде измјене Регулационог плана зона 1, 4 и западни дио градске зоне Градишка
Одлука-набавка услуге израде техничког рјешења манипулативних површина између улица и модернизације дијела улице Браће Чубриловић
Одлука-набавка услуге одржавања паркинг апарата и опреме-резач, акумулатори,тастери, микропрекидач
Одлука-набавка услуге превоза школског намјештаја за ЈУ ОШ Свети Сава Дубраве
Одлука-набавка услуге штампања Монографије погинулих бораца општине Градишка
Одлука-набавка цријева високог и нормалног притиска за воду
Одлука-набавка новогодишње умјетне јелке
Одлука-набавка радова за санацију крова објекта мјесне канцеларије Церовљани
Одлука-набавка радова на декорацији града и приградских насеља
Одлука-набавка вина за новогодишње и божићне празнике
Одлука-набавка зимских униформи за потребе Комуналне полиције ГУГГ
Одлука-набавка канцеларијског намјештаја-столови
Одлука-набавка лимарских радова за санацију крова
Одлука-набавка бомбона за новогодишње и божићне празнике
Одлука-набавка боце за изолационе апарате
Одлука-набавка радова на реконструкцији улица у мјесној заједници Грбавци
Одлука-набавка радова на санацији канала у мјесној заједници Грбавци
Одлука-набавка радова на санацији платоа у дворишту зграде Градске управе Градишка
Одлука-набавка радова рехабилитације система одводње улица у мјесним заједницама
Одлука-набавка роковника и оловака поводом новогодишњих празника наступајуће 2020. године
Одлука-набавка услуге геомеханичког елабората за изградњу вишепородичног стамбеног објекта
Одлука-набавка услуге завршне обраде књиге Манастириште у Горњим Кијевцима
Одлука-набавка услуге замјене дотрајалих елемената на лифту
Одлука-набавка услуге изнајмљивања декоративне новогодишње расвјете
Одлука-набавка новогодишњих пакетића
Одлука-набавка мобилних терминала и камера за видео надзор

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука – набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју општине Градишка
Одлука – Набавка угоститељске услуге-кетеринг поводом организовања манифестације Светосавска академија
Одлука – набавка услуге медијског праћења рада Начелника и Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге изнајмљивања мобилних санитарних тоалета на градском подручју општине Градишка
Одлука – набавка услуге одржавања путничких моторних возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука- набавка телевизијских услуга за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука- набавка услуге чишћења канала на подручју општине Градишка, замјена оштећених пропуста на каналској мрежи Ø1000 и измуљивање критичних дионица канала
Одлука- набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева ЛОТ 1
Одлука- набавка радова на одржавању ограда, цјевастих пропуста и путних јарака поред локалних и некатегорисаних путева општине Градишка ЛОТ 2
Одлука-набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка ЛОТ 3
Одлука – набавка услуге штампања Монографије погинулих бораца општине Градишка
Одлука- набавка услуге штампања и ковертирања рачуна за потребе система обједињене наплате Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка извођења радова на објектима инфраструктуре у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука- набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју општине Градишка
Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу-набавка услуге штампања Монографије погинулих бораца општине Градишка
Одлука- набавка услуге израде Урбанистичког плана Орахова
Одлука – набавка услуге извођења естрадног програма поводом Дана Града Градишке
Одлука – набавка путничког моторног возила за потребе Службе Начелника општине – ЛОТ 1
Одлука – набавка путничких моторних возила за потребе Одјељења за општу управу и Одјељења за инспекције – ЛОТ 2
Одлука – набавка путничких моторних возила за потребе Одјељења за комуналне и стамбене послове и Одјељења за привреду и пољопривреду – ЛОТ 3
Одлука – набавка путничког моторног возила за потребе Одсјека цивине заштите – ЛОТ 4
Одлука – набавка путничког моторног возила за потребе Развојне агенције Градишка – РАГА – ЛОТ 5
Одлука – набавка телевизијских услуга
Одлука – набавка малог ватрогасног возила за потребе Професионалне ватрогасне јединице Градишка
Одлука – набавка извођења радова на реконструкцији улице Петра Пеције
Одлука – набавка услуге спровођења системске дезинсекције-сузбијања комараца на територији града Градишка
Одлука – набавка услуге сређивања цјелокупне документарне грађе Градске управе Градишка
Одлука – набавка услуге одржавања водопривредног објекта-црпне станице Кеј
Одлука – набавка радова на санацији клизишта у Матавуљима, Мјесна заједница Грбавци
Одлука – набавка радова на изградњи мултинамјенског објекта у мјесној заједници Крушкик
Одлука – набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука – набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – набавка извођења радова на пројекту Дистрибутивна водоводна мрежа и постројење за подизање притиска за водоснабдијевање насеља Совјак
Одлука – набавка извођења радова на пројекту Адаптација експлоатационог бунара Б4 на водоизворишту Жеравица
Одлука – набавка заштитне ватрогасне опреме за потребе Професионалне ватрогасне јединице Градишка
Одлука – набавка додатних радова на енергетској санацији и завршетку вишенамјенске спортске дворане
Одлука – набавка додатних радова на адаптацији Дома културе у Новој Тополи
Одлука о избору – набавка нових радова на реконструкцији улице Петра Пеције
Одлука – набавка услуге одржавања градских улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју града Грдишка у зимском периоду
Одлука – набавка услуге израде Основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта за подручје Града Градишке
Одлука – набавка радова на одржавању спомен-обиљежја на подручју града Градишка
Одлука – набавка радова на изградњи једне стамбене јединице и санацију куће социјално угрожених ромских породица у граду Градишка
Одлука – набавка радова на изградњи дјечијег вртића у мјесној заједници Брестовчина
Одлука – набавка погонског горива за чишћење некатегорисаних путева и путева које мјесне заједнице саме одржавају у зимском периоду на подручју града Градишка
Одлука – набавка извођења радова на вањском уређењу трга код административно-пословног објекта у Видовданској улици
Одлука – набавка додатних радова на рехабилитацији секундарне канализационе мреже у дужини од 17.000 m са детаљним чишћењем и снимањем истих
Одлука – набавка ГПС уређаја за геодетско снимање терена за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – Набавка угоститељске услуге-кетеринг поводом организовања манифестације Светосавска академија
Одлука – набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе града ГрадишкаОдлука о избору-набавка радова на изради прилаза паркингу зграде ЗЕВ-а Градишке бригаде 1а, Центра за социјални рад и санација платоа Културног центра

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ