Јавне набавке 2020. година

Јавне набавке 2020


ОБАВЈЕШТЕЊА

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Информација о преговарачком поступку-набавка додатних радова на изградњи мултинамјенског објекта у мјесној заједници Крушкик
Информација о преговарачком поступку – извођење додатних радова на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Врбашка
Информација о преговарачком поступку-одржавање водопривредног објекта-црпне станице Кеј
Информација о преговарачком поступку – услуга изнамљивања и одржавања апликативног софтвера за фактурисање и наплату комуналних услуга
Информација о преговарачком поступку- набавка услуге одржавања и наставака изградње Географског информационог система Градишке у 2020. години
Информација о преговарачком поступку-набавка услуге израде пројектне документације за каналисање и одвођење фекалних орпадних вода у ужој урбаној зони и приградским насељима града Градишка
Информација о преговарачком поступку- набавка додатних радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку- набавка нових радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града ГрадишкаИнформација о преговарачком поступку-извођење додатних радова на изградњи трибина на игралишту ЈУ Средња стручна и техничка школа
Информација о преговарачком поступку-набавка нових радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку-Набавка нових радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку- набавка додатних радова на завршетку мултинамјенског објекта у мјесној заједници Крушкик
Информација о преговарачком поступку-извођење додатних радована адаптацији инфраструктурних објеката у ужој градској зони
Информација о преговарачком поступку-извођење нових радова на адаптацији инфраструктурних објеката у ужој градској зони
Информација о преговарачком поступку – извођење додатних радова на асфалтирању пута Јабланица – Сјеверовци
Информација о преговарачком поступку – извођење додатних радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку – извођење додатних радова на асфалтирању улица на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку – извођење нових радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку – извођење нових радова на асфалтирању улица на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку – извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића у мјесној заједници Брестовчина
Информација о преговарачком поступку – набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју града ГрадишкаИнформација о преговарачком поступку – набавка услуге израде пројектнме документације за развој и унапређење водоводног система којим управља КП Водовод а.д. Градишка

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Одлука-набавка допунских табли за паркинг службу града Градишка
Одлука-набавка лимарских радова на објектима у мјесним заједницама
Одлука-набавка радова за израду мостовских ограда
Одлука-набавка радова за санацију крова на школском објекту у МЗ Церовљани
Одлука-набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Градске управе града Градишка
Одлука-набавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта у односу на рационалну употтребу енергије и топлотну заштиту у зградама Спортско пословног центра Servitium
Одлука-набавка услуге израде измјене Регулационог плана подручја Агроиндустријска зона Нова Топола-кружна раскрсница
Одлука-набавка услуге израде измјене Регулационог плана Стадион
Одлука-набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за приступну саобраћајницу
Одлука-набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за реконструкцију соколског дома и урбанистичко-техничких услова за промјену намјене постојећег пословног простора угоститељског типа
Одлука-набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције СРНА
Одлука-набавка услуге одржавања ватродојсвног система
Одлука-набавка услуге одржавања видео надзора града Градишка
Одлука-набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука-набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на подручју града Градишка
Одлука-набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука-набавка услуге одржавања штампача, скенера и телефакса
Одлука-набавка услуге ревизије главног пројекта-Београдска улица, улице Бранислава Нушића, Саве Мркаља, Исака Самоковлије и Лејле Кулунџија у Градишци
Одлука-набавка услуге ревизије техничког рјешења за Пројекат кружне раскрснице на укрштању магистралних путева М-16 и М14.1
Одлука-набавка услуге савјетовања при пројектовању стамбеног објекта у Новој Тополи у оквиру Пројекта ЦЕБ II
Одлука-набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном сервису
Одлука-набавка режијског материјала за паркинг апарате (ролнице)
Одлука-набавка режијског материјала за паркинг апарате-стикери-паркинг карте
Одлука-набавка робе-батерија Maglite
Одлука-набавка саобраћајних знакова
Одлука-набавка техничких услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка униформи за потребе Комуналне полиције Градске управе града Градишка-обућа
Одлука-набавка услуге доградње система паркинг службе града Градишка
Одлука-набавка услуге завршне обраде књиге Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а 1941-1945 године са подручја Босанскоградишке општине
Одлука-набавка услуге израде главних пројеката паркинга у граду Градишка
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта саобраћајница на простору између улица 16. Крајшке бригаде и Меше Селимовића у Градишци
Одлука-набавка услуге колективног осигурања радника Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге медијског праћења и информације у електронским мединима за потребе града Градишка
Одлука-набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву ГУГГ
Одлука-набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука-набавка батерија и сервисирање централног УПС уређаја
Одлука-набавка инсталације, тестирања и пуштање у рад оптичке инфраструктуре
Одлука-набавка канцеларијског намјештаја
Одлука-набавка канцеларијског намјештаја-столице
Одлука-набавка комуникационог управљачког система
Одлука-набавка материјала, рачунарске опреме и радова на инсталацији за потребе рада Криминалистичке службе ПУ Градишка
Одлука-набавка мрежних рутера
Одлука-набавка оптичких влакана за пренос података и прикључака од оптичких влакана
Одлука-набавка плина за ПМВ у власништву Градске управе града Градишка
Одлука-набавка рачунара и рачунарске опреме-програмабилни спојни уређај
Одлука-набавка услуге штампања и испоруке књиге Жртве усташко-нацистишког геноцида 194-1945. године са подручја Босанскоградишке општине
Одлука-набавка архитектонских услуга за реконструкцију соколског дома уз предузимање мијера енергетске ефикасности
Одлука-набавка интернет услуге
Одлука-набавка радова на изградњи јавне расвјете у МЗ Рогољи
Одлука-набавка услуге геодетског снимања подлоге Регулационог плана подручја 1, 4 и 5 западни дио градске зоне
Одлука-набавка услуге одржавања ватрогасног возила Мерцедес Атего
Одлука-набавка цвијећа, цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге ревизије главног пројекта-улице 16. Крајишке бригаде у Градишци
Одлука-набавка застава за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка огрјевног дрвета за потребе Професионалне ватрогасне јединице ГУГГ
Одлука-набавка радова за изградњу мокрог чвора друштвеног дома у мјесној заједници Драгељи
Одлука-набавка радова за санацију фасаде Културног центра Градишка
Одлука-набавка радова на адаптацији крова објекта у засеоку Шималовска
Одлука-набавка радова на санацији простора у културном центру Градишка
Одлука-набавка услуге превоза огрјевног дрвета за потребе Професионалне ватрогасне јединице ГУГГ
Одлука- набавка пакета одјеће и обуће за дјецу ромске националности у склопу пројекта Support to RAISE
Одлука- набавка пакета школског прибора за дјецу ромске националности у склопу пројекта Support to RAISE
Одлука- набавка радних униформи за раднике паркинг службе
Одлука- набавка радова за санацију путева у мјесној заједници Горњи Подградци
Одлука- набавка радова на санацији канала у мјесној заједници Милошево Брдо
Одлука- набавка сјеменских пакета поврћа за потребе малих пољопривредних газдинстава
Одлука- набавка униформи за раднике у шалтер сали Градске управе града Градишка
Одлука- набавка уређаја за дезинфекцију
Одлука- набавка услуге израде урбанистичко техничких услова
Одлука- набавка услуге израде главног пројекта за реконструкцију трга и изградњу паркинга у граду Градишка
Одлука- набавка услуге израде пројекта опремања дјечијег вртића у мјесној заједници Брестовчина
Одлука- набавка услуге контроле главног пројекта тротоара на лијевој страни магистралног пута М-16 градишка Нова Топола у МЗ Брестовчина
Одлука- набавка услуге одржавања информационог система за потребе Паркинг службе града Градишка
Одлука- набавка услуге сервиса и одржавања ватрогасног возила
Одлука- набавка услуге сузбијања штеточина
Одлука- услуга одржавања уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка
Одлука-набавка пословне одјеће
Одлука- набавка ауто-гума за путничка моторна возила у власништву Градске управе
Одлука- набавка гума за камионски програм
Одлука- набавка канцеларијског намјештаја
Одлука- набавка материјала за адаптацију објеката
Одлука- набавка материјалаза израду два плочаста пропуста у мјесној заједници Горња Јурковица
Одлука- набавка моторне брусилице
Одлука- набавка опреме за видео надзор
Одлука- набавка сипине 0-50 за насипање локалних и некатегорисаних путева
Одлука- набавка услуге осигурања запослених од незгоде
Одлука- набавка услуге поправке путничког моторног возила у власништву Градске управе града Градишка
Одлука- набавка услуге процјене вриједности земљишта
Одлука- набавка услуге техничке контроле пројектне документације
Одлука- набавка гума за камионски програм
Одлука- набавка материјала за опремање санитарног чвора у просторијама друштвеног дома у Врбашкој
Одлука- набавка радова на санацији платоа Културног центра Градишка
Одлука- набавка ватрогасне опреме, дијелова и средстава за гашење
Одлука- набавка дрвених облога за зидове у просторијама Градске управе града Градишка
Одлука- набавка електро радова за потребе градске управе и мјесних канцеларија
Одлука- набавка електроинсталатерских радова на објекту друштвеног дома у мјесној заједници Козинци
Одлука- набавка и уградња улазних и унутрашњих врата на објекту у Видовданској улици број 7
Одлука- набавка канцеаријског намјештаја
Одлука- набавка комплета за личну хигијену намјењених лицима у стању социјалне потребе
Одлука- набавка прехрамбених пакета за лица у стању социјалне потребе
Одлука- набавка радова на рехабилитацији пословног простора у валсништву Градске управе града Градишка
Одлука- набавка радова на санацији оштећења семафорске сигнализације
Одлука- набавка техничких услуга за потребе Одјељења за просторно уређење и грађење
Одлука- набавка улазних алуминијских врата за канцеларију 4 и 5 у згради Градске управе града Градишка
Одлука- набавка уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка
Одлука- набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за реконструкцију постојећег објекта у едукациони центар
Одлука- набавка услуге одржавања превозних средстава-теретни програм
Одлука- набавка услуге техничке подршке за потребе Одјељења за просторно уређење и грађење
Одлука- набавка димњачарског алата за потребе Професионалне ватрогасне јединице
Одлука- набавка архитектонских услуга за потребе Одјељења за просторно уређење и грађење
Одлука- набавка електромонтажних радова
Одлука- набавка радова за изградњу ограде око споменика погинулим борцима у мјесној заједници Берек
Одлука- набавка услуге аутора техничких материјала за потребе града Градишка
Одлука- набавка услуге геодетског снимања за потребе измјене дијела регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 западни дио градске зоне Градишке- блок Јединство
Одлука- набавка услуге израде геодетског снимка локација у сврху постављања туристичке сигнализације
Одлука- набавка услуге израде главног пројекта пјешачке стазе на регионалном путу Р-477 у мјесној заједници Врбашка
Одлука- набавка услуге израде измјене дијела регулационог плана подручја Агроиндустријска зона Нова Топола
Одлука- набавка услуге израде концептуалног рјешења уређења улице Драгоје Лукића и пјешачке зоне у центру града
Одлука- набавка услуге израде мобилијара за кућу Лијевча и Поткозарја
Одлука- набавка услуге израде Регулационог плана Метал
Одлука- набавка услуге израде техничког рјешења адаптације путног појаса регионалног пута Р-477 у мјесној заједници Горњи Подградци
Одлука- набавка услуге инсталирања сигнално управљачког дисплеја за систем ватродојаве и испитивање и оцјењивање безбједносне опреме
Одлука- набавка услуге микробиолошке анализе за потребе Одјељења за инспекције
Одлука- набавка услуге продукције промотивног видео материјала у сврху представљања града Градишка
Одлука- набавка услуге снимања терена за потребе измјене дијела регулационог плана Градишка- запад- блок Стандард
Одлука- набавка уџбеника за ученике ромске националности основне школе од III до IX разреда – 30 комплета
Одлука – набавка и монтажа LED дисплеја

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука- набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту Градске управе града Градишка
Одлука-набавка заштитне ватрогасне опреме за потребе ПВЈ
Одлука-услуга изнајмљивања моблиних санитарних тоалета
Одлука-додатни радови на мултинамјенском објекту у МЗ Крушкик
Одлука-набавка и уградња урбаног мобилијара (паметне клупе) у градском тргу
Одлука-услуга обављања комуналних дјелатности на подручју града Градишка
Одлука-набавка банкарске услуге одобравања дугорочног кредита-ЛОТ 1
Одлука-набавка банкарске услуге одобравања дугорочног кредита-ЛОТ 2Одлука-набавка радова на адаптацији Дома културе у Новој Топили-II фаза
Одлука-набавка канцеларијског материјала
Одлука-набавка грађевинских радова на путевима у мјесним заједницама Ламинци и Сењак
Одлука-набавка додатних радова на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Врбашка
Одлука-набавка јарбола за заставе за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка радова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу-ЛОТ 1
Одлука-набавка радова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу-ЛОТ 2
Одлука-набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом-ЛОТ 1
Одлука-набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом-ЛОТ 2
Одлука-набавка телевизијских услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге медијског праћења рада Градоначелника и Градске управе града Градишка путем радија
Одлука-набавка услуге одржавања саобраћајне сигнализације на подручју града Градишка
Одлука-набавка грађевинских радова на објекту у мјесној заједници Чатрња
Одлука-набавка извођења радова на уређењу градског трга
Одлука-набавка инфраструктурних радова на подручју града Градишка
Одлука-набавка радова на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Врбашка II фаза
Одлука-набавка радова на одржавању путних грађевинских објеката, цјевастих пропуста, опреме пута и путног појаса
Одлука-набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју града Градишка
Одлука-набавка извођења радова на изградњи трибина на игралишту ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка
Oдлука-набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у граду Градишка
Одлука- набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка- ЛОТ 1
Одлука- набавка радова на асфалтирању улица на подручју града Градишка- ЛОТ 2
Одлука- набавка радова на завршетку мултинамјенског објекта у мјесној заједници Крушкик
Одлука- набавка услуге изнајмљивања и одржавања апликативног софтвера за фактурисање и наплату комуналних услуга
Одлука- набавка услуге одржавања водопривредног објекта- црпне станице Кеј
Одлука- набавка услуге мјерења квалитета ваздуха на подручју града Градишка
Одлука- набавка услуге спровођења систематске дезинсекције- сузбијања комараца на територији града Градишка за 2020. годину
Одлука- набавка земљаних радова на путевима на територији града Градишка
Одлука- набавка радова на рехабилитацији постојеће канлизационе мреже
Одлука- набавка услуге одржавања и наставака изградње Географског информационог система Градишке у 2020. години
Одлука- набавка услуге осигурања моторних возила за потребе Градске управе града Градишка
Одлука- набавка додатних радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука- набавка нових радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука- набавка и уградња јарбола за заставе за потребе Градске управе града Градишка
Одлука- набавка радова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу и уградња индивидуалних водомјера ЦЕБ II
Одлука- набавка услуга чишћења канала на подручју града Градишка
Одлука- набавка услуге израде пројектне документације за каналисање и одвођење фекалних отпадних вода у ужој урбаној зони и приградским насељима града Градишка
Одлука- набавка услуге одржавања макадамских коловоза
Одлука- набавка шљунковитог материјала за одржавање макадамских коловоза
Одлука- набавка додатних радова на изградњи трибина на игралишту ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка
Одлука- набавка услуге израде статуе Вељка Чубриловића
Одлука-набавка штампарских и графичких услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука- набавка банкарске услуге одобравања дугрочног кредита 
Одлука- набавка нових радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом на подручју града Градишка 
Одлука- набавка нових радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка 
Одлука- набавка радова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу новоизграђених објеката у власништву града Градишка
Одлука- набавка радова на адаптацији ватрогасног дома- II фаза
Одлука- набавка радова на изградњи пута у мјесној заједници Ровине

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ