ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Post Date: 28/11/2019

ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

У просторијама Градске управе Града Градишка 25. и 26. новембра одржане су усмене јавне расправе на Нацрте аката које је Скупштина града Градишка на 28. редовној сједници, одржаној 14.11.2019. године, утврдила и упутила на јавну расправу у трајању од 15 дана.
Предмет усмене јавне расправе били су Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину, Нацрт буџета за 2020. годину, Нацрт Програма рада Скупштине града Градишка за 2020. годину, као и низ других нацрта, програма и планова Градске управе града Градишка који прате реализацију буџета.
Усмена јавна расправа са  представницима јавних установа корисника буџетских средстава  одржана је 25.11. 2019. године у просторијама Градске управе Градишка са почетком у 10.00 часова, док је истога дана са почетком у 13.00 часова усмена јавна расправа одржана са представницима осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде).
Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани и Чатрња) одржана је 26.11.2019. године у сали за сједнице Скупштине града Градишка, са почетком у 19.00 часова.


Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) ће се обавити 28.11.2019. године у простору Дома културе у Горњим Подградцима са почетком у 19
.00 часова.

Нацрти предметних аката и термини одржавања јавних расправа доступни су на званичној интернет страници Града Градишка www.gradgradiska.com и Инфо пулту Градске управе Градишка у писаном облику.
Поред учешћа у усменим јавним расправама сви заинтересовани грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и други, могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте доставити у писаном облику на адресу: Град Градишка, Видовданска 1А или на email: gradonacelnik@gradgradiska.com у периоду до 02. децембра 2019. године.

Попис Нацрта аката упућених на јавну расправу

1. Нацрт Програма рада Скупштине града Градишка за 2020. годину.

2. Нацрт ребаланса Буџета општине Градишка за 2019.годину

   1. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде у  општини Градишка за 2019. Годину,

   2. Нацрт Одлуке о измјенама Програма коришћења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног замљишта у 2019. Години,

   3. Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину,

   4. Нацрт Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. Годину,

   5. Нацрт Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. Годину,

   6. Нацрт Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2019. Годину,

   7. Нацрт Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. Годину,

   8. Нацрт Одлуке о измјени Програма социјалне заштите за 2019. Годину,

   9. Нацрт Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2019. Годину,

   10. Нацрт Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за Годину,

   11. Нацрт Одлуке о измјени Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину.

3. Нацрт Буџета града Градишка за 2020. годину.

4. Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2020. годину.

5. Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020. годину.

6. Нацрт Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020. години.

7. Нацрт Програма подршке развоју пољопривреде у граду Градишка за 2020. годину.

8. Нацрт Програма подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину.

9. Нацрт Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте града Градишка за 2020 годину.

10. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину.

11. Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину.

12. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину.

13. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиора-ционог система за 2020. годину.

14. Нацрт Програма социјалне заштите за 2020. годину.

15. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за годину.

16. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2020. годину.

17. Нацрт Програма заштите од пожара у граду Градишка за 2020. годину.