РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника на руководећа радна мјеста у Градској управи Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка

На основу члана 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 [...]

Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса ПВЈ

На основу члана 26. став 1., а у вези са чланом 45. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), [...]

Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса

На основу члана 26. став 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), Комисија за спровођење јавног конкурса за [...]