Ј А В Н И    П О З И В

Скупштина града Градишка усвојила је Одлуке о приступању изради сљедећих просторно – планских докумената: Измјена Регулационог плана дијела центра Градишке (локација Тржница), Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни [...]

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка за  заснивање  трајног засада боровнице, путем прибављања писаних понуда 

Број: 02 -33-61 /20 Датум:   24.06.2020. године На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 68. став 20. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, [...]

ОГЛАС – Нацрт Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница на јавном увиду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница, [...]