ОБАВЈЕШТЕЊЕ – примједбe на Нацрт Измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“

ГРАД ГРАДИШКА Одјељење за просторно уређење и грађење Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће дана, 26. 12. 2022. године бити одржана јавна расправа о примједбама на [...]

ОГЛАС – Jавни увид у Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја [...]

РАСПИСАН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Јавни оглас можете преузети овдје. Предмет Јавног огласа Образац 1 – Пријава за физичка Образац 2 – Пријава за привредна друштва и предузетнике Изјава – физичка лица Изјава – привредна друштва и предузетници