ОГЛАС: НА ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ГРАДИШКА 2021-2041. ГОДИНЕ

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 15. 11. 2023. године [...]

ОГЛАС одржавање јавне расправе на тему примједби које су пристигле у току поновљеног јавног увида у Нацрт Измјене дијела Регулационог плана „КЕЈ“

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће дана 23. 10. 2023. године бити одржана [...]

ОГЛАС – НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КЕЈ“.

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 10. 10. 2023. године [...]

ОГЛАС: ЈАВНА РАСПРАВА НА ТЕМУ ПРИСТИГЛИХ ПРИМЈЕДБИ У ТОКУ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „МАЊУРЕВИ – СТАДИОН – ТОПЛАНА“

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење ОГЛАС Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће дана 14. 09. 2023. године бити одржана јавна расправа на тему [...]

Јавни оглас за именовање два члана Градске изборне комисије Градишка

На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, [...]

ОГЛАС – ИЗЛОЖЕН НА  ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МАЊУРЕВИ–СТАДИОН–ТОПЛАНА

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење ОГЛАС Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 10.08.2023. године до 10.09.2023. године на Јавни увид [...]