ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА, ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Оглас можете преузети овдје. Пољопривредно земљиште за сточарску производњу (табела 1), за повртарску производњу (табела 2.), за воћарску производњу (табела 3.)  и  земљиште  на  које  су  понуђачи стекли  право  првенства  (приоритета) (табела 4.)  

ОГЛАС o продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДСКА УПРАВА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02.02/1-477-14/24 Датум: 26.04.2024. године На основу члана 348. став (1) Закона о стварним правима (”Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 4. и [...]

Јавни оглас за именовање једног члана Градске изборне комисије Градишка

На основу члана 2.12 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, [...]

ОГЛАС – продајa непокретности путем усменог јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДСКА УПРАВА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02.02/1-477-78/23 Датум: 29.02.2024. године На основу члана 348. став (1) Закона о стварним правима (”Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 4. и [...]

ОГЛАС: НА ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ГРАДИШКА 2021-2041. ГОДИНЕ

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 15. 11. 2023. године [...]

ОГЛАС одржавање јавне расправе на тему примједби које су пристигле у току поновљеног јавног увида у Нацрт Измјене дијела Регулационог плана „КЕЈ“

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће дана 23. 10. 2023. године бити одржана [...]

ОГЛАС – НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КЕЈ“.

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 10. 10. 2023. године [...]

ОГЛАС: ЈАВНА РАСПРАВА НА ТЕМУ ПРИСТИГЛИХ ПРИМЈЕДБИ У ТОКУ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „МАЊУРЕВИ – СТАДИОН – ТОПЛАНА“

ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење ОГЛАС Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће дана 14. 09. 2023. године бити одржана јавна расправа на тему [...]