ОГЛАС – НА ЈАВНОМ УВИДУ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЦЕНТАР ГРАДА “ИЗЛАЗ НА САВУ”

ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја Центар града [...]

ОГЛАС o продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДСКА УПРАВА ГРАДОНАЧЕЛНИК   Број: 02/1-475- 42/22 Датум: 06.06.2022. године   На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима (”Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 4. [...]

ОГЛАС – излагање на јавни увид Нацрта Плана „Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД

ГРАД ГРАДИШКА Одјељење за просторно уређење и грађење ОГЛАС                 Одјељење за просторно уређење и грађење Града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт Плана „Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 – Западни [...]