Скретање пажње јавности на Свјетски дан борбе против бјеснила

У свијету се 28. септембар обиљежава као Свјетски дан борбе против бјеснила. године група научника и стручњака основала је Глобални савез за контролу бјеснила и покренула иницијативу за обиљежавањем Свјетског дана борбе против [...]

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка за заснивање трајног засада јабуке и крушке, путем прибављања писаних понуда 

Број: 02 – 33 – 154/20 Датум:   22.09.2020. године   На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 68. став 20. Статута града Градишка („Службени гласник [...]

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1-487/20 Датум: 22.09.2020. године Скупштина града Градишка на 34. редовној сједници, која је одржана  дана 16.09.2020. године, утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу у трајању од 15 дана: Нацрт [...]

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ На основу члана 48. Став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење [...]