OБАВЈЕШТЕЊЕ O ЗАБРАНИ РАДА СТОЧНИХ ПИЈАЦА, ОРГАНИЗОВАЊА САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИХ ОКУПЉАЊА ЖИВОТИЊА НА КОЈИМА СЕ ПРОДАЈУ ИЛИ ИЗЛАЖУ СВИЊЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКE

Post Date: 27/03/2024

OБАВЈЕШТЕЊЕ O ЗАБРАНИ РАДА СТОЧНИХ ПИЈАЦА, ОРГАНИЗОВАЊА САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИХ ОКУПЉАЊА ЖИВОТИЊА НА КОЈИМА СЕ ПРОДАЈУ ИЛИ ИЗЛАЖУ СВИЊЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКE

ГРАД ГРАДИШКА

OБАВЈЕШТЕЊЕ O ЗАБРАНИ РАДА СТОЧНИХ ПИЈАЦА, ОРГАНИЗОВАЊА САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИХ ОКУПЉАЊА ЖИВОТИЊА НА КОЈИМА СЕ ПРОДАЈУ ИЛИ ИЗЛАЖУ СВИЊЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКE

Градска управа града Градишка обавјештава грађане да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дана, 26.03.2024. године донијело Рјешење којим се забрањује рад сточних пијаца, организовање сајмова, изложби и других окупљања животиња на којима се продају или излажу свиње на подручју Републике Српске.

Имајући у виду специфичну епизоотиолошку ситуацију везану за појаву афричке куге свиња у јуну 2023. године, престанак забране поновног увођења свиња на имања која су била заражена Афричком кугом свиња и опасности од могућег ширења болести Афричке куге свиња појачаним прометом свиња у наредном периоду, Министарство је процјенило да је неопходно забранити рад сточних пијаца, организовање сајмова, изложби и других окупљања животиња на којима се продају или излажу свиње на подручју Републике Српске у циљу спречавања даљег ширења, сузбијања и искорјењивања ове болести.

Орган надлежан за унутрашње послове је ангажован да у циљу пружања помоћи Министарству у примјени и спровођењу мјера за спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање болести, врши појачан надзор промета свиња на подручју Републике Српске.

Прописане мјере остају на снази 180 дана од дана доношења горе наведеног рјешења, уз редовно праћење епизоотиолошке ситуације.