ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Post Date: 28/03/2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ГРАД ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се грађани, физичка и правна лица, власници непокретности у катастарским општинама Горњи Подградци и Доњи Подградци, а које граниче са парцелама означеним као кч 3433, ко Горњи Подградци и кч 2256, ко Доњи Подградци, да ће Град Градишка посредством геодетске организације ГЕОНОВА извршити обиљежавање наведених катастарских парцела ради пројекта изградње тротоара у мјесним заједницама Горњи Подградци и Доњи Подградци.

Обиљежавање ће започети дана, 01.04.2024. године у 9 часова од постојећег тротоара у Горњим Подградцима и вршиће се до Основне школе у Доњим Подградцима.

Овим обавјештењем информишемо горе наведена лица о планираним активностима како би могли присуствовати на лицу мјеста обиљежавању заједничке границе са њиховим непокретностима.

За додатне информације контакт особе су Бранка Кресојевић маст. инж. геодезије, Градска управа Градишка, контакт телефон 051-810-365 и Деан Шмитран дипл. инж. геодезије, Геонова, контакт телефон 065-899-420.