ЈАВНИ КОНКУРС за руководећа радна мјеста у Градској управи Града Градишка

Ha основу чл. 55. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16) и чл. 5., 6., 7. и 8. Правилника о јединственим [...]

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 06-022-98/22 Дана: 26.04.2022. године На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. [...]

Kонкурс за додјелу помоћи из Буџета града Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата

Број: 08-372-20/22 Датум: 14.03.2022. године На основу члана 15. Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, [...]

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ САВСКОГ КЕЈА У ГРАДУ ГРАДИШКА

Предмет Конкурса за израду идејног рјешења је идејно рјешење модернизације Савског кеја у Градишци, а према пројектном задатку израђеном од стране Одјељења за комуналне и стамбене послове. Право учешћа на конкурсу имају сва [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор намјештеника у Градској управи Градишка

Ha основу члана 161. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 44. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у [...]