ЈАВНИ  ПОЗИВ Одлукa о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка “Градишка – исток” (угао улица Солунских добровољаца и Саве Мандића)

Post Date: 22/05/2024

ЈАВНИ  ПОЗИВ Одлукa о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка “Градишка – исток” (угао улица Солунских добровољаца и Саве Мандића)

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и грађење

Ј А В Н И  П О З И В

Скупштина града Градишка је на сједници одржаној 29. 03. 2024. године донијела Одлуку о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишка “Градишка – исток” (угао улица Солунских добровољаца и Саве Мандића).

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у предметним обухватима као и комунална предузећа, да у периоду од 23. маја  2024. године до 06. јуна 2024. године доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају на протокол.

Све информације везане за предметне планове могу се добити позивом на број 051/810-320 или у канцеларији број 20 Градске управе Градишка.

Начелник Одјељења
Саша Суботић