Kонкурс за додјелу помоћи из Буџета града Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата

Post Date: 14/03/2022

Kонкурс за додјелу помоћи из Буџета града Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата

Број: 08-372-20/22
Датум: 14.03.2022. године

На основу члана 15. Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата („Службени гласник града Градишка“ 4/22), Комисија за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на основу Одлуке донешене на сједници одржаној 11.03.2022. године расписује,

К О Н К У Р С

 1. Расписује се конкурс за додјелу помоћи из Буџета града Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, а који се налазе у изградњи, куповини или нужној адаптацији стамбеног објекта.
 2. Укупан износ средстава за расподјелу по конкурсу је 144.000,00 КМ. Средства помоћи из Буџета града ће се реализовати према Програму Борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2022. годину на подручју града Градишка.
 3. У складу са Правилником, новчана средства се одобравају у износу зависно од статуса подносиоца:
  • лицима која имају статус члана породице погинулих бораца, члана породице умрлих ратних војних инвалида, ратног војног инвалида од 1-4 категорије и борца 1. категорије, средства се могу одобрити у максималном износу од 3.000,00 КМ за куповину, изградњу или санацију стамбене јединице
  • лицима која имају статус ратног војног инвалида од 5. до 10. категорије, члана породице умрлог борца, борца од 2. до 7. категорије и цивилне жртве рата, средства се могу одобрити у максималном износу од 2.000,00 КМ за куповину, изградњу или санацију стамбене јединице
 1. Критерији на основу којих се врши додјела новчаних средстава по овом конкурсу су:
  • а) статус члана породице погинулог  борца,
  • б) статус ратног војног инвалида,
  • в) стамбена ситуација,
  • г) дужина војног ангажовања у рату,
  • д) број чланова породичног домаћинства,
  • ђ) здравствено стање чланова породичног домаћинства,
  • е) социјална ситуација у домаћинству,
 1. Подносилац захтјева дужан је уредно попунити пријаву на конкурс и доставити све потребне доказе.
  • а) Статус члана ППБ
   • рјешење надлежног органа (копија)
  • б) Статус ратног војног инвалида
   • рјешење надлежног органа (копија)
  • в) стамбена ситуација
   • доказ о посједовању грађевинског плаца и градњи објекта (посједовни лист, купопродајни уговор, рјешење о додјели земљишта или други доказ о посједовању земљишта подносиоца захтјева или некога од члана домаћинства)
   • доказ о куповини стамбене јединице (купопродајни уговор и посједовни лист)
   • уговор о подстанарском односу или изјава станодавца
   • рјешење о алтернативном смјештају
   • доказ о кредитном задужењу (за лица која су своје стамбено питање ријешила путем кредита)
  • г) дужина војног ангажовања у рату
   • рјешење о утврђивању статуса борца (категоризација) за учеснике конкурса и члана породичног домаћинства
  • д) број чланова породичног домаћинства
   • изјаву издату и овјерену од стране надлежног органа управе (кућна листа)
  • ђ) здравствена ситуација
   • рјешењем о војном или цивилном инвалидитету донијетим у складу са важећим Законом, а неспособност за рад – налазом, оцјеном и мишљењем надлежне љекарске комисије,
  • е) социјална ситуација у домаћинству,
   • коначно рјешење надлежног органа и потврда да се право и даље користи,
    (ако је подносилац или члан домаћинства у стању социјалне потребе у смислу прописа о социјалној заштити)
 1. Поступак конкурса регулисан је о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата („Службени гласник града Градишка“ 4/22).
 2. Рок за подношење пријава на конкурс је до 29.03.2022. године. Пријаве на конкурс предају се у згради Градске управе града Градишка, шалтер сала – шалтер Одјељења борачко-инвалидске заштите број 9.
 3. Конкурс ће бити објављен на огласној плочи Градске управе града Градишка и средствима јавног информисања, а доставиће се и градској Борачкој организацији, Организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила и Удружењу ратних војних инвалида.

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дарко Десанчић