КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ САВСКОГ КЕЈА У ГРАДУ ГРАДИШКА

Post Date: 02/12/2021

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ САВСКОГ КЕЈА У ГРАДУ ГРАДИШКА

Предмет Конкурса за израду идејног рјешења је идејно рјешење модернизације Савског кеја у Градишци, а према пројектном задатку израђеном од стране Одјељења за комуналне и стамбене послове.
Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, појединци или са сарадницима – ауторски тим. Физичка лица су обавезна посједовати диплому дипл. инж. архитектуре (што доказују овјереном копијом), док правна лица морају имати лиценцу за израду архитектонске фазе пројекта.

Заинтересовани учесници могу послати захтјев за достављање тендерске документације најкасније до 21.12.2021. године електронски путем на e-mail: bosko.baskalo@gradgradiska.com.

Учесницима ће бити предата тендерска документација са прилозима у електронској форми, која им је неопходна за израду идејног рјешења.

Посебна Одлука о покретању конкурса за израду идејног рјешења овдје.