Raspisan konkurs za upis polaznika u program za srednje stručno obrazovanje odraslih, operater na CNC mašinama za obradu metala i CNC programer

Post Date: 24/05/2023

Raspisan konkurs za upis polaznika u program za srednje stručno obrazovanje odraslih, operater na CNC mašinama za obradu metala i CNC programer

Projekat Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška – LEP II: Raspisan konkurs za upis polaznika u program za srednje stručno obrazovanje odraslih, operater na CNC mašinama za obradu metala i CNC programer.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška u okviru projekta “Podrška Evropska unija lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada (MOR) poziva nezaposlene osobe, evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Republike Srspke – Biro Gradiška da se prijave za učešće na projektu Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška.

Glavni cilj projekta je doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Gradiška, povećanjem nivoa znanja i kompetencija nezaposlenih osoba na teritoriji grada Gradiška.

U okviru projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška, dana 24.05.2023. godine objavljen je konkurs za upis polaznika u Program za srednje stručno obrazovanje odraslih i to za:

Struka Program osposobljavanja Broj polaznika Broj časova
Mašinstvo i obrada metala Operater na CNC mašinama za obradu metala 24 240 časova
Mašinstvo i obrada metala CNC programer 24 240 časova

Sve obuke će biti izvođene po programima osposobljavanja Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, što uključuje teorijski i praktični dio i potpuno su besplatne.

Svi kandidati će dobiti Uvjerenje o stečenom zvanju izdato od strane obrazovne institucije koja je akreditovana za stručno osposobljavanje odraslih.

OPŠTI USLOVI ZA UPIS:

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs moraju ispuniti sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
 • da su stariji od 18 godina, što dokazuju izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • da su radno sposobni, što dokazuju ljekarskim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci.
 • dokaz iz prethodne tačke prilažu samo oni kandidati koji nakon završene procedure izbora po konkursu budu izabrani i to prije zaključivanja ugovora sa organizatorom obrazovanja.

POSEBNI USLOVI ZA UPIS:

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava uslove prilikom prijavljivanja na javni konkurs:

 • Da je osoba nezaposlena i registrovana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske- Biroa u Gradišci.
 • Završena najmanje osnovna škola.

Prednost će imati pripadnici sljedećih kategorija nezaposlenih osoba:

 • mladi (od 18 do 35 godina),
 • lica ženskog pola,
 • lica sa završenom srednjom školom koja su stekla zvanje u struci mašinstvo i obrada metala,
 • kategorije sa niskim učešćem na tržištu rada (pripadnici manjina, osobe sa invaliditetom),
 • dugotrajno nezaposleni koji su registrovani u evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biroa u Gradišci duže od 12 mjeseci,

DOKUMENTI ZA UPIS:

 1. Prijava za upis (popunjava se u školi),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Diploma srednje škole (ovjerena kopija)
 4. Uvjerenje o prebivalištu
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 7. Ovjerena fotokopija lične karte
 8. Rješenje o invalidnosti (ako je primjenjivo)

Prijava na konkurs i dostava dokumenata će se vršiti od 25. 5. 2023. godine do 13. 6. 2023. godine u prostorijama JU Tehničke škole Gradiška od 08,00 do 14,00 časova.

Konkurs  će biti objavljen u Glasu Srpske u srijedu, 24.05.2023. godine i ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Odabrani polaznici obuka će biti obaviješteni najkasnije 10 dana nakon zatvaranja poziva.

O terminima i rasporedu provođenja obuka odabrani polaznici će biti naknadno obaviješteni.

Cijeli tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.