КОНКУРС

Post Date: 28/02/2023

КОНКУРС

Број: 02.08-372-23/23
Датум: 28.02.2023. године

На основу члана 15. Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата („Службени гласник града Градишка“ 4/22), Комисија за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на основу Одлуке донешене на сједници одржаној 27.02.2023. године расписује,

КОНКУРС

 1. Расписује се конкурс за додјелу помоћи из Буџета града Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, а који се налазе у изградњи, куповини или нужној адаптацији стамбеног објекта.
 2. Укупан износ средстава за расподјелу по конкурсу је 127.000,00 КМ. Средства помоћи из Буџета града ће се реализовати према Програму Борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2023. годину на подручју града Градишка.
 3. У складу са Правилником, новчана средства се одобравају у износу зависно од статуса подносиоца:
  • лицима која имају статус члана породице погинулих бораца, члана породице умрлих ратних војних инвалида, ратног војног инвалида од 1-4 категорије и борца 1. категорије, средства се могу одобрити у максималном износу од 3.000,00 КМ за куповину, изградњу или санацију стамбене јединице
  • лицима која имају статус ратног војног инвалида од 5. до 10. категорије, члана породице умрлог борца, борца од 2. до 7. категорије и цивилне жртве рата, средства се могу одобрити у максималном износу од 2.000,00 КМ за куповину, изградњу или санацију стамбене јединице
 1. Критерији на основу којих се врши додјела новчаних средстава по овом конкурсу су:
  • а) статус члана породице погинулог борца,
  • б) статус ратног војног инвалида,
  • в) стамбена ситуација,
  • г) дужина војног ангажовања у рату,
  • д) број чланова породичног домаћинства,
  • ђ) здравствено стање чланова породичног домаћинства,
  • е) социјална ситуација у домаћинству,
 1. Подносилац захтјева дужан је уредно попунити пријаву на конкурс и доставити све потребне доказе.
  • а) Статус члана ППБ
   – рјешење надлежног органа (копија),
  • б) Статус ратног војног инвалида
   – рјешење надлежног органа (копија)
  • в) стамбена ситуација
   – доказ о посједовању грађевинског плаца и градњи објекта (посједовни лист, купопродајни уговор, рјешење о додјели земљишта или други доказ о посједовању земљишта подносиоца захтјева или некога од члана домаћинства)
   – доказ о куповини стамбене јединице (купопродајни уговор и посједовни лист)
   – уговор о подстанарском односу или изјава станодавца
   – рјешење о алтернативном смјештају
   – доказ о кредитном задужењу (за лица која су своје стамбено питање ријешила путем кредита)
  • г) дужина војног ангажовања у рату
   – рјешење о утврђивању статуса борца (категоризација) за учеснике конкурса и члана породичног домаћинства
  • д) број чланова породичног домаћинства
   – изјаву издату и овјерену од стране надлежног органа управе (кућна листа)
  • ђ) здравствена ситуација
   – рјешењем о војном или цивилном инвалидитету донијетим у складу са важећим Законом, а неспособност за рад
   – налазом, оцјеном и мишљењем надлежне љекарске комисије,
  • е) социјална ситуација у домаћинству,
   – коначно рјешење надлежног органа и потврда да се право и даље користи,(ако је подносилац или члан домаћинства у стању социјалне потребе у смислу прописа о социјалној заштити)
 1. Поступак конкурса регулисан је о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата („Службени гласник града Градишка“ 4/22).
 1. Рок за подношење пријава на конкурс је до 15.03.2023. године. Пријаве на конкурс предају се у згради Градске управе града Градишка, шалтер сала – шалтер Одјељења борачко-инвалидске заштите број 9.
 1. Конкурс ће бити објављен на огласној плочи Градске управе града Градишка и средствима јавног информисања, а доставиће се и градској Борачкој организацији, Организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила и Удружењу ратних војних инвалида.

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дарко Десанчић