Јавни позив за израду идејног рјешења за двије дизајнерске колекције намјештаја

Градска управа града Градишка у оквиру пројекта Градишка-град дрвета, који спроводи у склопу EU4Business пројекта који финансирају Европска унија и Влада СР Њемачке, расписује Јавни позив за израду идејног рјешења за двије [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ – достављање приједлога и сугестија у вези Одлуке о приступању изради Просторног плана града Градишка 2021-2041 и Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Градишке 2021-2041. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштина града Градишка је усвојила Одлуку о приступању изради Просторног плана града Градишка 2021-2041. године и Одлуку о приступању изради Урбанистичког плана Градишке [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ – достав приједлогa и сугестијa у вези Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја Центар града „Излаз на Саву“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење Ј А В Н И   П О З И В Скупштина града Градишка је усвојила Одлуку о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја Центар града [...]

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у својини града Градишка

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 05–374–18/21 Дана: 30.11.2021. године На основу члана 12. и члана 17. Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини града Градишка (”Службени гласник Општине [...]

Позив становништву да изврше преглед меса на трихинелозу

С обзиром да наступа период традиционалног припремања свињског меса за зимницу позивамо становништво да одмах након клања прије почетка обраде меса (уситњавање, мљевење и слично) изврше преглед меса на трихинелозу, односно присуство [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ – достављање приједлога и сугестија по основу измјена дијелова регулационих планова

Скупштина града Градишка усвојила је Одлуке о приступању изради сљедећих просторно – планских докумената: Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка – исток“ [...]