PONOVNI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TREĆEM CIKLUSU OBUKA „OSMISLI SVOJU IDEJU“ I „ZAPOČNI SVOJ POSAO“ I DODJELI SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADIŠKA“

Post Date: 24/04/2023

PONOVNI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TREĆEM CIKLUSU OBUKA „OSMISLI SVOJU IDEJU“ I „ZAPOČNI SVOJ POSAO“ I DODJELI SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADIŠKA“

Pozivaju se sve zainteresovane osobe, sa prijavljenim mjestom boravka u gradu Gradiška, koje su zainteresovane za pokretanje/registrovanje vlastitog biznisa, da se prijave za učešće na trećem ciklusu obuka „OSMISLI SVOJU IDEJU“ i „ZAPOČNI SVOJ POSAO“.

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška“ koji je odobren u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada u BiH.

Puni tekst Ponovnog javnog poziva preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.