Završeni projekti

Završeni projekti


Projekat:  Lokalni integrisani razvoj (LIR)

Donator: Evropska unija

Projekat implementira: UNDP BiH

Partneri: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Savez opština i gradova u FBiH i Savez opština i gradova u RS.

Projekat Lokalni integrisani razvoj (LIR) je trogodišnja inicijativa (2016-2018.) koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza opština/općina i gradova.

Projekat ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. Specifični cilj projekta je stimulacija odgovornog i dobrog upravljanja, ekonomskog razvoja te promocija socijalne inkluzije na lokalnom nivou kroz integrisani lokalni razvoj, prvenstveno u područjima pogođenim poplavama kao i onim s velikim procentom povratnika/interno raseljenih lica. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH, među kojima je i opština Gradiška.

LIR projekat će direktno doprinijeti unapređenju životnog standarda za više od 100.000 stanovnika u BiH i, u saradnji s domaćim vlastima, raditi na uspostavljanju mehanizama i resursa potrebnih za socijalni i ekonomski razvoj.

Projekat će djelovati u okviru tri međusobno povezane komponente, tokom trogodišnje provedbe (od januara 2016. do decembra 2018. godine):

 1. Poboljšanje kapaciteta lokalnih vlasti za bolju javnu upravu
 2. Unapređenje usluga putem izgradnje bolje infrastrukture
 3. Stvaranje više prilika za generiranje prihoda za građane

Projekat se provodi u 21 partnerskoj opštini i gradovima odabranim putem javnog i transparentnog procesa, gdje su prioritetne lokacije one sa značajnom povratničkom populacijom, te lokaliteti pogođeni poplavama u maju 2014. godine. Partnerske jedinice lokalne samouprave grupisane su u četiri (4) geografska klastera, s ciljem povećanja regionalne sinergije i konkurentnosti.

Projekat je dio EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje, koji finansira Evropska unija u iznosu od 19 miliona evra. Pored LIR projekta koji implementira UNDP, Program takođe obuhvata komplementarne intervencije koje provode the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

Ključni korisnici LIR projekta:

 • 21 jedinica lokalne samouprave, koje su grupisane u četiri (4) geografska klastera prvenstveno u područjima pogođenima poplavama i regijama s visokom stopom povratnika i raseljenih osoba;
 • 30 malih i srednjih preduzeća;
 • 300 seoskih gazdinstava;
 • 50 organizacija civilnog društva i grupa običnih građana u ciljanim zajednicama;
 • 100.000 građana, uključujući i 5.000 pripadnika socijalno isključenih i ranjivih grupa; te
 • institucije viših nivoa vlasti.

Za više detalja o implementaciji projekta Lokalni integrisnani razvoj (LIR) posjetite veb sajt na linku:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/project–_local-integrated-development–lid-.html

Projekat:  LIFE

Donator: Britanska Ambasada
Projekat implementira: Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Ambasadom Velike Britanije u
Bosni i Hercegovini.

Projekat privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH – LIFE, implementira Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Ambasadom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

U decembru 2016. godine Opština Gradiška je potpisala ugovor sa grupacijom Svjetske banke o pristupanju projektu LIFE i provođenju regulatorne reforme opštinskih propisa i procedura u cilju privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja.

Ciljevi saradnje i realizacije projekta LIFE u Opštini Gradiška su:

 • povećanje konkurentnosti opštine Gradiška putem snižavanja troškova i rizika poslovanja;
 • pojednostavljenje procesa izdavanja dozvola, saglasnosti, odobrenja i unapređenja opštinskih propisa;
 • uspostava jednošalterskog sistema poslovanja u sektoru urbanizma i građenja;
 • povećanje transparentnosti implementacije administrativnih procedura na opštinskom nivou kroz kreiranje elektronskog internet registra (E-registar) svih opštinskih administrativnih procedura;
 • privlačenje novih investicija u opštinu Gradiška.

Projekat : Jačanje uloge mjesnih zajednica u
Bosni i Hercegovini (FAZA 1)

Donator: Vlada Švicarske
Projekat implementira: UNDP BiH

 

Partneri: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta, entitetski savezi opština/općina i gradova.

Ciljevi projekta: Unapređenje kvaliteta života BiH građana kroz osnaživanje lokalnog nivoa vlasti, usluga infrastrukture na lokalnom nivou, te jačanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.

Opis projekta: glavni cilj projekta je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti, kroz unapređenje usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu te uključivanje socijalno isključenih kategorija.

Predviđeni rezultati:

 1. Građani i vlasti predani su realizaciji zajednički dogovorene, a nove inkluzivne i rodno osjetljive vizije MZ u BiH kao temelja za participativniju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH,
 2. Proaktivne, ojačane i uzajamno povezane MZ doprinose odgovornosti lokalne samouprave prema građanima i boljem pružanju usluga,
 3. Novi regulatorni okvir funkcionalne MZ koje su izradile vlasti omogućava inkluzivniju, rodno osjetljiviju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH.

Projekat obuhvata 24 opštine u BiH sa 136 mjesnih zajednica i 300.000 korisnika

Trajanje projekta: 2015-2019. godine.
Vrijednost projekta: 14.500.000 KM.

Mjesne zajednice sa područja opštine Gradiška koje su učesnici projekta su: MZ Dubrave, MZ Gornji Podgradci, MZ Kozinci, MZ Kočićevo, MZ Orahova i MZ Čatrnja.

Za više detalja o implementaciji projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” posjetite veb sajt na linku:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/democratic_governance/strengthening-the-role-of-local-communities-mjesne-zajednice–mz.html

Projekat : BEGINBoost Environmental Guardianship for Inclusion

Donator: Evropska unija
Projekat implementira: Regionalna razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Projekat BEGIN – Zaštita životne sredine kroz inkluziju realizuje Opština Gradiška u okviru ADRION programa Evropske unije (http://www.adrioninterreg.eu).

Opšti cilj je razviti biznis model za stvaranje i upravljanje „start-up“ preduzećima za inkluziju ugroženih grupa uz prenošenje znanja iz najinovativnijih regiona sa više iskustava u one koji su nerazvijeniji.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Analizirati teritorijalni okvir za identifikaciju radnih aktivnosti na bazi modela socijalnih „start-up“ preduzeća
 • Definisati poslovne modele za stvaranje i upravljanje društvenim „start-up“ preduzećima za inkluziju
 • Stvaranje uslova za realizaciju međunarodne mreže sa zajedničkim akcionim planom

Zajednički izazov u zemljama partnerstva se odnosi na zaštitu životne sredine, kao i na promovisanje razvoja turizma. Projekat će omogućiti stvaranje alata za podsticanje razvoja društvenih start-up firmi za zaštitu životne sredine, što će doprinijeti poboljšanju regije kako za građane, tako i za turiste. Društvena preduzeća će takođe imati zadatak zapošljavanja radnika iz ugroženih grupa.

Trajanje projekta: 1.1.2018. do 30.6.2019.

Ukupna vrijednost: 1.150.200,00 EUR

Pored Opštine Gradiška u realizaciji projekta učestvuje RDA Sjeverna Primorska – Nova Gorica kao vodeći partner i partneri: Consorzio Emmanuel Società Cooperativa Sociale Onlus, Consorzio Sol.Co. Rete di ImpreseSocialiSiciliane, Azienda di Servizi alla Persona dellaRomagnaFaentina, Grad Labin, Grad Skadar, Opština Herceg Novi, Grad Čačak i Evropski institut za lokalni razvoj.

Projekat : SMILE – First and last Mile Inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region

Donator: Evropska unija
Projekat implementira: Regionalni razvojni centar Kopar

Projekat  SMILE – “First and last mile inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region” (Prva i posljednja milja – Koncept intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim područjima jonsko-jadranskog regiona) implementira Opština Gradiška u okviru ADRION programa Evropske unije (http://www.adrioninterreg.eu).   Projekat se bavi različitim pitanjima pokrenutim u sklopu SWOT analize jadransko-jonskog područja, a posebno zaštitom životne sredine, te prirodnim i kulturnim nasljeđem. Specifično, projekat doprinosi ispunjenju Strateškog cilja 3.1: “Poboljšati kapacitete za integrisani transport i usluge prevoza, te multimodalnost u jadransko-jonskom području” kroz povećanje mogućnosti implementacije multimodalnog ekološki prihvatljivog transporta, putne infrastrukture i usluga transporta sa niskim nivoom CO2, posebno u obalnim, priobalnim urbanim i graničnim područjima sa zgusnutim saobraćajem, koji su teritorijalni cilj projekta.

Glavni ciljevi su:

 • podržati saobraćajne politike u cilju smanjenja emisije gasova staklene bašte u saobraćaju;
 • poboljšati životnu sredinu u područjima velike gustine prometa (putnička i turistička područja);
 • optimizovati uticaj ljudskih aktivnosti na more, kopno, vazduh i ljudsko zdravlje;
 • favorizirati održive promjene u transportu, smanjujući korištenje automobila na fosilna goriva i povećanje javnog prevoza, biciklizma, šetnje, električnih i hibridnih vozila;
 • smanjiti uticaj neefikasne isporuke tereta i haotičnog kretanja turističkih autobusa;
 • smanjiti jak pritisak na priobalne i prekogranične puteve koji ne mogu da apsorbuju povećan saobraćaj, kao i na glavne urbane puteve koji povezuju šire funkcionalne urbane oblasti.

U okviru projektnih aktivnosti će se razviti Transnacionalni akcioni plan i SUMP koncept na osnovu scenarija mobilnosti i testirati različiti IT alati za unapređenje održive mobilnosti.

Trajanje projekta: 1.1.2018 do 31.10.2019.

Ukupna vrijednost: 1.290.415,45 EUR

Pored Opštine Gradiška u realizaciji projekta učestvuje RRC Koper kao vodeći partner i partneri: Šolski center Velenje, Agenzia Piano Strategico Srl, Libero Conzorzio Comunale di Ragusa (Provinzia Regionale di Ragusa), Universita’ Iuav di Venezia, Agencija za razvoj Zadarske županije, RA Grada Dubrovnika DURA, Opština Hersonisos, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat doo, Bashkia Tirana i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD.

Projekat : SMILE – First and last Mile Inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region

Donator: Evropska unija
Projekat implementira: Regionalni razvojni centar Kopar

Projekat  SMILE – “First and last mile inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region” (Prva i posljednja milja – Koncept intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim područjima jonsko-jadranskog regiona) implementira Opština Gradiška u okviru ADRION programa Evropske unije (http://www.adrioninterreg.eu).   Projekat se bavi različitim pitanjima pokrenutim u sklopu SWOT analize jadransko-jonskog područja, a posebno zaštitom životne sredine, te prirodnim i kulturnim nasljeđem. Specifično, projekat doprinosi ispunjenju Strateškog cilja 3.1: “Poboljšati kapacitete za integrisani transport i usluge prevoza, te multimodalnost u jadransko-jonskom području” kroz povećanje mogućnosti implementacije multimodalnog ekološki prihvatljivog transporta, putne infrastrukture i usluga transporta sa niskim nivoom CO2, posebno u obalnim, priobalnim urbanim i graničnim područjima sa zgusnutim saobraćajem, koji su teritorijalni cilj projekta.

Glavni ciljevi su:

 • podržati saobraćajne politike u cilju smanjenja emisije gasova staklene bašte u saobraćaju;
 • poboljšati životnu sredinu u područjima velike gustine prometa (putnička i turistička područja);
 • optimizovati uticaj ljudskih aktivnosti na more, kopno, vazduh i ljudsko zdravlje;
 • favorizirati održive promjene u transportu, smanjujući korištenje automobila na fosilna goriva i povećanje javnog prevoza, biciklizma, šetnje, električnih i hibridnih vozila;
 • smanjiti uticaj neefikasne isporuke tereta i haotičnog kretanja turističkih autobusa;
 • smanjiti jak pritisak na priobalne i prekogranične puteve koji ne mogu da apsorbuju povećan saobraćaj, kao i na glavne urbane puteve koji povezuju šire funkcionalne urbane oblasti.

U okviru projektnih aktivnosti će se razviti Transnacionalni akcioni plan i SUMP koncept na osnovu scenarija mobilnosti i testirati različiti IT alati za unapređenje održive mobilnosti.

Trajanje projekta: 1.1.2018 do 31.10.2019.

Ukupna vrijednost: 1.290.415,45 EUR

Pored Opštine Gradiška u realizaciji projekta učestvuje RRC Koper kao vodeći partner i partneri: Šolski center Velenje, Agenzia Piano Strategico Srl, Libero Conzorzio Comunale di Ragusa (Provinzia Regionale di Ragusa), Universita’ Iuav di Venezia, Agencija za razvoj Zadarske županije, RA Grada Dubrovnika DURA, Opština Hersonisos, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat doo, Bashkia Tirana i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD.


Integrisana vodovodna infrastruktura – Gradiška istok

 

Naziv donatora: Vlada Republike Srpske i Vlada Švajcarske

Projekat implementira: Grad Gradiška u saradnji sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske – IRBRS i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija – UNDP

Trajanje projekta: 8 mjeseci (avgust 2020 – april 2021. godine)

Vrijednost projekta: 179.983,99 KM (Finansiranje projekta iz sredstava aplikanta – Grad Gradiška: 80.201,75 KM; Finansiranje iz sredstava Financijskog mehanizma – Investiciono-razvojna banka Republike Srpske: 99.782,24 KM)

Partner: Udruženje Most Gradiška

Opšti cilj projekta: Opšti cilj projekta je povećanje isporuke pitke vode koji doprinosi boljem kvalitetu života i javnih usluga za stanovništo na teritoriji grada Gradiška. Postizanje opšteg cilja je planirano kroz sprovođenje specifičnih ciljeva i to: izgradnjom vodovodne mreže koja ima za cilj unapređenje životnih uslova stanovnika i ranjivih/marginalizovanih socijalnih grupa u istočnom dijelu grada Gradiška; povećanje obuhvata djece i mladih koji su upućeni u osnovne principe zaštite životne sredine i savjesno korištenje pitke vode; senzibilizacija šire društvene zajednice o višestrukim efektima poboljšanja vodovodne infrastrukture.

Svrha projekta: Ovim projektom rješiće se problem nedostajuće komunalne infrastrukture (vodovodne mreže) u rejonu naselja Krošnja i Jelšingrad 2, kako bi se olakšala izrgadnja stambenih, stambeno-poslovnih i objekata male privrede, te poboljšanje hidrauličkih karakteristika vodovodnog sistema za naselja u sjeveroistočnom dijelu grada (Jelšingrad 1, Krošnja, Kozinci i Bok Jankovac). Izgradnjom vodovodne mreže kroz pomenuta naselja kompletiraće se infrastruktura, jer je prethodno izgrađena mreža kolektora za odvođenje otpadnih i padavinskih voda, izgrađena primarna putna infrastruktura, elektro-mreža i svi ostali elementi neophodni za primjenu regulacionih planova grada Gradiška. Mjesne zajednice obuhvaćene infrastrukturnim radovima naseljavaju različite kategorije stanovništva od kojih veliki udio čine raseljene osobe i izbjeglice, redovni korisnici socijalne pomoći, te pripadnici nacionalnih manjina. Kao ciljnu grupu ovaj projekat prepoznaje i privrednike sa teritorije grada kojima će se obezbijediti kompletna komunalna infrastruktura za obavljanje poslova, te stanovništvo koje će imati poboljšane uslove za individualno ili kolektivno stanovanje. U sklopu projekta planirano je održavanje edukacije za mlade volontere i djecu osnovnih škola na području grada Gradiška. Pomenute edukacije imaju za cilj trajno mijenjanje modela ponašanja koji idu u prilog zaštiti prirodnih resursa. Takođe, planirano je vršenje medijske kampanje koja će obuhvatiti najbitnije aktere iz javnog i civilnog sektora na lokalnom nivou, te osigurati plasman projektnih informacija za širu društvenu zajednicu na području grada Gradiška.

Podrška u snabdijevanju vodom za piće u Gradišci: Proširenje vodovoda u naselja Orahova i Gašnica

 

Naziv donatora: Vlada Republike Češke

Projekat implementira: Grad Gradiška u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom – CzDA

Trajanje projekta: 24 mjeseca (avgust 2020 – juli 2022. godine)

Vrijednost projekta: 1,530.000,00 KM

Opšti cilj projekta: Unapređenje vodovodne infrastrukture na teritoriji grada Gradiška

Svrha projekta: Ovaj infrastrukturni projekat ima za cilj unapređenje vodovodne infrastrukture na teritoriji koji pokriva Grad Gradiška. Putem ovog projekta izgradiće se vodovodna infrastruktura u mjesnoj zajednici Orahova i naselju Gašnica i poboljšaće se kapaciteti i kvalitet pitke vode u ovim zajednicama. Takođe, ojačaće se tehnički i profesionalni kapaciteti pružalaca vodovodnih usluga na teritoriji grada Gradiška, odnosno Komunalnog preduzeća “Vodovod” a.d. Gradiška. U sklopu projekta planirana je i studijska posjeta komunalnim i vodovodnim preduzećima u Republici Češkoj u cilju sticanja novih znanja i primjera dobre prakse u oblasti upravljanja vodama, kao i skupljanju i filtriranju otpadnih voda.

Projekat ima i edukativni karakter koji se ogleda kroz podizanje svijesti djece i mladih o odgovornom korištenju vode. Edukacije iz ekologije o važnosti pitke vode i odgovornog korištenja vode vršiće se u osnovnim školama na teritoriji grada Gradiška. U školama će se takođe promovisati volonterizam kroz organizovanje volonterskih akcija na teritoriji grada Gradiška na Svjetski dan voda – 23. marta. Promovisanje važnosti vodnih resursa i povećanje svijesti o odgovornom korištenju vode vršiće se ne samo među mladima, već i među opštom populacijom grada Gradiška putem medijskih kampanja, digitalnih platformi i društvenih medija.

Projekat opštinskog, okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) (faza 1)

 

Cilj MEG projekta je poboljšanje opštinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će se posvetiti poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva.

Početak projekta
1. juni 2016. godine

Očekivani završetak 1. faze projekta
31. decembar 2020. godine

Geografsko područje-država
Bosna i Hercegovina

Geografska pokrivenost-lokacije

MEG projekat se implementira u 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave grupisanih u dva geografska klastera: “Sjeverozapadni” klaster (Unsko-sanski kanton i šire područje regije Prijedora), i “Sjeveroistočni” klaster (šire područje regija Doboj i Tuzla). Sljedeće jedinice lokalne samouprave učestvuju u projektu: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj, Tuzla, Velika Kladuša, Žepče.

Očekivani rezultati MEG projekta

U okviru realizacije MEG projekta, očekuju se sljedeći rezultati:

 • Rezultat 1: Jedinice lokalne samouprave, koje su podržane putem MEG projekta, primjenjuju efikasne sisteme upravljanja razvojem koje odlikuje jači legislativni nadzor i veća odgovornost prema građanima.

MEG projekat će podržati opštinska vijeća i administraciju u jedinicama lokalne samouprave, i to putem razvoja kapaciteta i poboljšanja koja će dovesti do kvalitetnih javnih politika i sistema upravljanja. Posebna pažnja će biti pružena opštinskim vijećima u jedinicama lokalne samouprave, u jačanju njihove uloge u demokratskom sistemu na lokalnim nivoima. To između ostalog podrazumijeva praktične obuke na tim poslovima, te preglede i podršku unapređenju organizacije vijeća lokalne samouprave, kao i procedura i njihove interakcije sa građanima i jačanje odgovornosti prema građanima.

 • Rezultat 2: Građani i kompanije na izabranim lokacijama će imati koristi od dobre kvalitete usluga koje pružaju jedinice lokalne samouprave u okolišnim i ekonomskim sektorima.

S ciljem poboljšanja svih javnih usluga koje pružaju jedinice lokalne samouprave, a posebno onih koji se odnose na sektore zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja, MEG projekat će početi od vodosnabdijevanja i kanalizacije, kao i usluga koje se odnose na poboljšanje poslovnog okruženja. Podrška za pružanje drugih usluga, poput upravljanja čvrstim otpadom, je takođe jedna od opcija, a to će zavisiti od konkretnih prioriteta partnerskih jedinica lokalne samouprave. Takođe, moguće je podržati više međusobno povezanih oblasti, i to u sektoru zelene ekonomije gdje bi se povećale ekonomske mogućnosti, uz osiguranje zaštite životne sredine.

 • Rezultat 3: Poboljšanje regulatornog okvira na višim i lokalnim nivoima vlasti, i proaktivno umrežavanje će ubrzati reforme specifične za pojedine sektore, te omogućiti efikasnije pružanje javnih usluga na lokalnom nivou.

MEG projekat će podržati lokalne organe vlasti, kao i institucije vlasti na višim (kantonalnim, entitetskim, državnim) nivoima, u poboljšanju regulatornog okvira, s posebnim naglaskom na ekonomske i okolišne sektore, te javne službe koje se bave ovim pitanjima. Osim toga, projekt će podržati odabrana kantonalna i entitetska ministarstava u poboljšanju procesa kreiranja javnih politika i razvoju kapaciteta. Podrška će biti pružena i postojećim profesionalnim mrežama, s obzirom na njihovu ključnu ulogu u poboljšanju dobre prakse upravljanja jedinicama lokalne samouprave u cjelini, a posebno u segmentu pružanja javnih usluga.

Za više detalja o implmentaciji projekta MEG posjetite veb sajt na linku:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/municipal-environmental-and-economic-governance–meg–project–p/