Завршена обука за чланове ГСС у Градишци

Post Date: 26/07/2021

Завршена обука за чланове ГСС у Градишци

У склопу пројекта SAFE TOGETHER – Risk prevention in cross border area fинансиран средствима Европске Уније, односно путем Програма прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020, завршена је једна од активности пројекта – Обука за чланове ГСС у Градишци.
Припадници Горске службе спашавања Бања Лука одржали су Приступни курс за чланове ГСС-а Градишка за 30 полазника, Обука је укупно трајала 4 дана.
Први дио обуке састојао се од теоријског дијела који је обухватио основе прве помоћи , основе картографије, орјентације, радио комуникације у трајању од два дана. Полазници су усвојили основна знања из наведених области.


Други дио обуке састојао се од теренских вјежби у трајању од два дана. Циљ теренских вјежби је био да кандидати демонстрирају способност за кретање у природи унутар групе и упозна их са неопходним предусловима за обављање истог. Такође стечена знања на теорисјком дијелу обуке морали су примијенити и на терену. Теренске вјежбе су се изводиле у групама до 5 особа. На приступни курс пријавило се 30 полазника, а обуку је успјешно завршило 26 полазника.