Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса ПВЈ

На основу члана 26. став 1., а у вези са чланом 45. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), [...]

Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса

На основу члана 26. став 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), Комисија за спровођење јавног конкурса за [...]