Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса ПВЈ

Post Date: 19/06/2020

Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса ПВЈ

На основу члана 26. став 1., а у вези са чланом 45. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника по јавном конкурсу у Градској управи Града Градишка у вези са Јавниом конкурсом за попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи Града Градишка, објављеног у Дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука, дана 13.05.2020. године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 46/20 од 14.05.2020. године, објављује састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

Састав Комисије за спровођење јавног конкурса за избор намјештеника
 у Градској управи Града Градишка

  1. Горан Стојаковић, намјештеник, предсједник,
  2. Тихомир Манојловић службеник, члан и
  3. Немања Вукелић службеник за људске ресурсе, члан.

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове
из Јавног конкурса за радно мјесто како сљеди:

ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ГРАДИШКА:

  1. Димњачар

– Илија Грбић.

  1. Хигијеничар

– Весна Љепојевић.

Интервју са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса ће се обавити дана 26.06.2020. године (петак) у просторијама Градске управе Града Градишка у улици Видовданска 1А, Градишка, са почетком у 09:00 часова, о чему ће кандидати бити и писмено обавијештени.

Какндидат који не приступи на интервју у заказано вријеме сматраће се да је одустао од пријаве на Јавни конкурс.

Дана 19.06.2020. године                                                             

У Градишци

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Горан Стојаковић